Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Cm3 sang Lít

Quy đổi từ Cm3 sang Lít

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 12,3K views

Cách đổi từ Cm3 sang Lít

1 cm3 = 1/1000 dm3 = 0.001 dm3 = 0.001 lít

Như vậy:

Thể tích V đơn vị Lít (l) bằng thể tích V đơn vị Mét khối (m3) chia cho 1000.

Công thức:

V (l) = V (cm3) : 1000

Hoặc: V (l) = V (cm3) x 0.001

Hoặc: V (l) = V (cm3) x 10-3

Ví dụ:

+ 200 cm3 nước bằng bao nhiêu lít nước?

V (l) = 200 : 1000 = 0.2 lít

4.2/5 - (6 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net