Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Giây sang Phút

Quy đổi từ Giây sang Phút

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 11,9K views

Cách đổi Giây ra Phút (s → ph)

1 phút = 60 giây

1 giây = 1/60 phút = 0.016666666 phút

Như vậy:

Thời gian t tính bằng đơn vị giây (s) bằng thời gian t đơn vị phút (s) chia cho 60.

Công thức: t (ph) = t (s) : 60

Ví dụ:

– 1 giây bằng bao nhiêu phút?

(ph) = 1 : 60 = 1/60 phút

– 135 giây bằng bao nhiêu phút?

(ph) = 135 : 60 = 2,25 phút

– Đổi 196 giây ra phút

(ph) = 195 : 60 = 3,25 phút

– Đổi 1 giờ 10 phút 30 giây ra phút

(ph) = (1 x 60) + 10 + (30 :60) = 70,5 phút

Xem thêm:

3.4/5 - (5 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net