Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Phút sang Giờ

Quy đổi từ Phút sang Giờ

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 31,5K views

Cách đổi phút ra giờ (ph → h)

1 giờ = 60 phút

1 phút = 1/60 giờ hay 1 ph = 1/60 h = 0.016666666 h

Như vậy:

Thời gian t tính bằng đơn vị giờ (h) bằng thời gian t tính bằng đơn vị phút (ph) chia cho 60.

(h) = t (ph) : 60

Ví dụ:

– Đổi 300 phút ra giờ?

(h) = 300 : 60 = 5 giờ

– 8 phút bằng bao nhiêu giờ?

(h) = 8 : 60 = 2/15 = 0.1333333 giờ

– 3 giờ 15 phút bằng bao nhiêu giờ?

(h) = 3 + 15:60 = 3,25 giờ

4.2/5 - (24 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,