Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Px sang Mm

Quy đổi từ Px sang Mm

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 3,K views

Có bao nhiêu mm trong một pixel?

Giả sử bạn sử dụng mật độ điểm ảnh là 300 ppi (pixel per inch), nghĩa là có 300 pixel (điểm ảnh) trong 1 inch. Chúng ta biết rằng 1 inch bằng 254 mm hay nói cách khác là  có 300 pixel (điểm ảnh) trong mỗi 254 mm. Do đó, 1 pixel = (254/300) mm. Cuối cùng, chúng ta nhận được câu trả lời 1 px = 0.8466666666666667 mm với ppi = 300.

Đơn vị pixel được sử dụng nhiều trong thiết kế đồ họa, photoshop, ai,…

Cách đổi pixel sang milimet

ppi là mật độ điểm ảnh hoặc số chấm trên mỗi inch.
Giải sử ppi = 96; 96 ppi có nghĩa là có 96 pixel (điểm ảnh) mỗi inch.
1 inch tương đương 254 mm.

1 inch = 254 mm
ppi = 96 px / in = 96 px / 254 mm (Nói cách khác: chiều dài của 96 px là 254 mm)

Do đó, một pixel bằng
1 px = 254 cm / 96
1 px = 2,6458333 mm (với ppi = 96)

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net