Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ KiloNewton sang Tấn lực (kN to tf)

Quy đổi từ KiloNewton sang Tấn lực (kN to tf)

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 1,6K views
Cách đổi kN sang Tấn lực

1 tf = 9.80665 kN

=>> 1 kN = 1/9.80665 tf = 0.10197162129779283 tf

Ví dụ: chuyển đổi 30 kN sang Tấn lực (ton-force)

30 kN = 30/9.80665 tf = 3.059148638933785 tf

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net