Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Mm sang Px

Quy đổi từ Mm sang Px

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 1,6K viewsCó bao nhiêu pixel trong 1 milimet?

Giả sử mật độ điểm ảnh là 300 ppi = 300 pixel/inch. Chúng ta biết rằng 1 inch bằng 254 mm, do đó với mật độ điểm ảnh là 300 ppi nghĩa là sẽ có 300 điểm ảnh trên mỗi 254 mm. Hay nói cách khác là trên 1 mm sẽ có 300/254= 1,181102362 điểm ảnh, tương ứng 1,181102362 pixel.

Pixel hay điểm ảnh là đơn vị thường được sử dụng trong in ấn, thiết kế đồ họa. Bạn có thể dễ dàng thấy đơn vị này trong Photoshop, AI, Paint, Cad,…

Cách đổi Mm sang Px

PPI (Pixel Per Inch) là mật độ điểm ảnh hoặc số chấm trên mỗi inch.
Giả sử PPI = 96; 96 PPI có nghĩa là có 96 pixel mỗi inch.
1 inch tương đương 254 mm.

1 inch = 254 mm

-> 96 PPI = 96 px / in = 96 px / 254 mm (Nói cách khác: trong 254 mm có 96 pixel)

Do đó, một milimet bằng
1 mm = 96 px / 254
1 mm = 0,3779527559055118 px (với PPI = 96)

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net