Trang chủ Chuyển Đổi 1 inch bằng bao nhiêu cm, mm, m, yard, feet?

1 inch bằng bao nhiêu cm, mm, m, yard, feet?

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 162 views

Inch là gì?

Một inch có thể được định nghĩa là một đơn vị chiều dài trong hệ thống đo lường thông thường.

Chiều dài tính bằng inch được biểu thị bằng in hoặc ”. Ví dụ, 5 inch có thể được viết là 5 in hoặc 5 ”.

1 inch bằng bao nhiêu cm, mm, m, yard, feet?

 • 1 inch = 2.54 x 108  Angstrom (Å) = 254 000 000 Angstrom (Å)
 • 1 inch = 2.54 x 107 nm = 25 400 000 nm
 • 1 inch =  2.54 x 104 µm = 25 400 µm
 • 1 inch = 2.54 x 101 mm = 25.4 mm
 • 1 inch = 2.54 cm
 • 1 inch =  2.54 x 10-1 dm =    0.254 dm
 • 1 inch = 2.54 x 10-2 m = 0.0254 m
 • 1 inch = 2.54.10-5 km = 0.0000254 km

 

 • 1 inch = 0.0278 yard (yd)
 • 1 inch = 0.0833 feet (ft)
 • 1 inch = 15,7828×10-6 dặm (mile)
 • 1 inch = 126 x 10-6 furlong
 • 1 inch = 1.37×10-5 hải lý (dặm biển)

Xem thêm: Quy đổi từ Inch sang Px (Inch to Pixel)

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net