Tag - Bằng bao nhiêu

1m bằng bao nhiêu cm, dm, mm, km, inch, yard, feet, dặm?

Mét là gì? Mét là đơn vị đo độ dài cơ bản trong hệ đơn vị SI. Mét được viết tắt bằng cách sử dụng chữ thường "m" trong các phép đo. 1 m là khoảng 39,37 inch. Có 1609 mét trong một dặm (quy ước). Số nhân tiền tố dựa trên lũy thừa của 10 được sử dụng để chuyển đổi...

1 inch bằng bao nhiêu cm, mm, m, yard, feet?

Inch là gì? Một inch có thể được định nghĩa là một đơn vị chiều dài trong hệ thống đo lường thông thường. Chiều dài tính bằng inch được biểu thị bằng in hoặc ''. Ví dụ, 5 inch có thể được viết là 5 in hoặc 5 ''. 1 inch bằng bao nhiêu cm, mm, m, yard, feet? 1 inch =...