Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Tấn sang Kg (t to kg)

Quy đổi từ Tấn sang Kg (t to kg)

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 7,5K views

Cách đổi Tấn sang Kilôgam

1 tấn (t) bằng 1000 kilôgam (kg).

1 t = 1000 kg

Khối lượng m tính bằng đơn vị ki-lô-gam (kg) bằng khối lượng m tính bằng đơn vị tấn (t) nhân 1000:

(kg) = (t) × 1000

Ví dụ:

Quy đổi từ 3 tấn sang kilôgam:

(kg) = 3 t × 1000 = 3000 kg

Bảng chuyển đổi từ Tấn sang Kilogam

Tấn (t)Kilogam (kg)
0 t0 kg
1 t1000 kg
2 t2000 kg
3 t3000 kg
4 t4000 kg
5 t5000 kg
6 t6000 kg
7 t7000 kg
8 t8000 kg
9 t9000 kg
10 t10000 kg
20 t20000 kg
30 t30000 kg
40 t40000 kg
50 t50000 kg
60 t60000 kg
70 t70000 kg
80 t80000 kg
90 t90000 kg
100 t100000 kg

Xem thêm:

3/5 - (26 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net