Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Cm sang Feet (Centimet to Feet)

Quy đổi từ Cm sang Feet (Centimet to Feet)

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 1,4K viewsCách đổi cm sang feet

1 centimet tương đương 0.0328084 feet:

1 cm = (1/30.48) ft = 0.0328084 ft

Khoảng cách d đơn vị feet (ft) = khoảng cách d đơn vị centimet (cm) chia cho 30.48:

d(ft) = d(cm) / 30.48

Vi dụ:

Đổi 30 centimet ra feet:

d(ft) = 30cm / 30.48 = 0.984252 ft

Bảng quy đổi Centimet sang feet

Centimeters (cm)Feet (ft)
0.01 cm0.000328 ft
0.1 cm0.003281 ft
1 cm0.032808 ft
2 cm0.065617 ft
3 cm0.098425 ft
4 cm0.131234 ft
5 cm0.164042 ft
6 cm0.196850 ft
7 cm0.229659 ft
8 cm0.262467 ft
9 cm0.295276 ft
10 cm0.328084 ft
20 cm0.656168 ft
30 cm0.984252 ft
40 cm1.312336 ft
50 cm1.640420 ft
60 cm1.968504 ft
70 cm2.296588 ft
80 cm2.624672 ft
90 cm2.952756 ft
100 cm3.280840 ft

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net