Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ M3 sang Lít

Quy đổi từ M3 sang Lít

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 7,4K views

Cách đổi từ m3 sang lít

1 m3 = 1000 dm3 = 1000 lít

Như vậy:

Thể tích V đơn vị Lít (l) bằng thể tích V đơn vị Mét khối (m3) nhân với 1000.

Công thức: V (l) = V (m3) x 1000

Ví dụ:

– 5 m3 nước bằng bao nhiêu lít nước?

V (l) = 5 x 1000 = 5000 lít

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net