Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Feet sang Cm (Feet to Centimet)

Quy đổi từ Feet sang Cm (Feet to Centimet)

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 30,4K views

Cách đổi Ft sang Cm

1 feet tương đương 30.48 centimet:

1 ft = 30.48 cm

Khoảng cách d đơn vị centimeters (cm) = khoảng cách d đơn vị feet (ft) nhân với 30.48:

d(cm) = d(ft) × 30.48

Ví dụ:

Đổi 3 feet ra centimet:

d(cm) = 3 × 30.48 = 91.44 cm

Đổi 5 feet 4 inch (5″4′) sang cm:

d(cm) = 5 x 30.48 + 4 x 2.54 = 162.56 cm

Bảng quy đổi Feet sang Centimet

Feet (ft)Centimet (cm)
0.01 ft0.305 cm
0.1 ft3.05 cm
1 ft30.48 cm
2 ft60.96 cm
3 ft91.44 cm
4 ft121.92 cm
5 ft152.40 cm
6 ft182.88 cm
7 ft213.36 cm
8 ft243.84 cm
9 ft274.32 cm
10 ft304.80 cm
20 ft609.60 cm
30 ft914.40 cm
40 ft1219.20 cm
50 ft1524.00 cm
60 ft1828.80 cm
70 ft2133.60 cm
80 ft2438.40 cm
90 ft2743.20 cm
100 ft3048.00 cm

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,