Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Inch sang M

Quy đổi từ Inch sang M

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 650 views

Cách đổi inch sang mm

1 inch tương đương 0.0254 mét:

1 in = 0.0254 m

Khoảng cách d đơn vị mét (m) = khoảng cách d đơn vị inch (″) nhân với 0.0254 :

d(m) = d(″) × 0.0254

Ví dụ:

Đổi 30 inch ra met:

d(m) = 30″ × 0.0254 = 0.762 m

Đổi 15000 inch sang mét:

d(m) = 150000″ × 0.0254 = 381 m

Bảng chuyển đổi Inch sang Mét

Inch (“)Met (m)
0.01 ″0.000254000 m
1/64 ″0.000396875 m
1/32 ″0.000793750 m
1/16 ″0.001587500 m
0.1 ″0.002540000 m
1/8 ″0.003175 m
1/4 ″0.00635 m
1/2 ″0.0127 m
1 ″0.0254 m
2 ″0.0508 m
3 ″0.0762 m
4 ″0.1016 m
5 ″0.1270 m
6 ″0.1524 m
7 ″0.1778 m
8 ″0.2032 m
9 ″0.2286 m
10 ″ 0.2540 m
20 ″0.5080 m
30 ″0.7620 m
40 ″1.0160 m
50 ″1.2700 m
60 ″1.5240 m
70 ″1.7780 m
80 ″2.0320 m
90 ″2.2860 m
100 ″2.5400 m

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,