Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ M sang Inch

Quy đổi từ M sang Inch

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 2,4K views

Cách đổi m sang inch

1 mét tương đương 39.37007874 inch:

1m = (1/0.0254)″ = 39.37007874″

Khoảng cách d đơn vị inch (″) = khoảng cách d đơn vị mét (m) chia cho 0.0254:

d(″) = d(m) / 0.0254

Ví dụ:

Đổi 30 m ra inch:

d(″) = 30 m / 0.0254 = 1181.10236″

Đổi 1m65 sang inch:

d(″) = 1.65m / 0.0254 = 64.9606″

Bảng chuyển đổi Mét sang inch

Mét (m)Inch (“)
0,01 m0,39 ″
0,1 m3,94 “
1 m39,37 ″
2 m78,74 ″
3 m118,11 ″
4 m157,48 ″
5 m196,85 ″
6 m236,22 ″
7 m275,59 ″
8 m314,96 ″
9 m354,33 ″
10 m393.70 ″
20 m787,40 ″
30 m1181.10 ″
40 m1578,40 ″
50 m1968,50 ″
60 m2362,20 ″
70 m2755,91 ″
80 m3149,61 ″
90 m3543,31 ″
100 m3937.01 ″

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net