Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Cm3 sang M3

Quy đổi từ Cm3 sang M3

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 11,5K views

Cách đổi từ cm3 sang m3

1 cm3 = 10^-3 dm3 = 10^-6 m3 = 0.000001 m3

Như vậy:

Thể tích V đơn vị Mét khối (m3) bằng thể tích V đơn vị Centimet khối (cm3) nhân với 10^-6 (hoặc chia cho 1 000 000).

Công thức: V (m3) = V (cm3) x 10^-6 = V (cm3) : 1 000 000

Ví dụ:

– 1/4 cm khối bằng bao nhiêu mét khối?

V (m3) = 1/4 x 10^-6 = 2.5 x 10^-7 (m3)

– 100 cm khối bằng bao nhiêu Mét khối?

V (m3) = 100 x 10^-6 = 10^-4 (m3) = 0.0001 (m3)

Xem thêm:

5/5 - (2 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net