Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Pound sang Kg (lb to kg)

Quy đổi từ Pound sang Kg (lb to kg)

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 36,4K views

Cách đổi Pound sang Kg

1 pound (lb) = 0,45359237 kilôgam (kg).

1 lb = 0,45359237 kg

Khối lượng m tính bằng đơn vị ki-lô-gam (kg) bằng khối lượng m tính bằng đơn vị pound (lb) nhân với 0,45359237:

(kg) = (lb) × 0,45359237

Ví dụ:

Đổi 3 lb ra kg:

(kg) = 3 lb × 0,45359237 = 1.361 kg

Bảng chuyển đổi Pound (lb) sang Kilogam

Pound (lb)Kilogram (kg)Kilogram+Gam (kg+g)
0 lb0 kg0 kg 0 g
0.1 lb0.045 kg0 kg 45 g
1 lb0.454 kg0 kg 454 g
2 lb0.907 kg0 kg 907 g
3 lb1.361 kg1 kg 361 g
4 lb1.814 kg1 kg 814 g
5 lb2.268 kg2 kg 268 g
6 lb2.722 kg2 kg 722 g
7 lb3.175 kg3 kg 175 g
8 lb3.629 kg3 kg 629 g
9 lb4.082 kg4 kg 82 g
10 lb4.536 kg4 kg 536 g
100 lb45.359 kg45 kg 359 g
1000 lb453.592 kg453 kg 592 g

 

3/5 - (2 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net