Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Radian sang Độ

Quy đổi từ Radian sang Độ

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 43,2K views
high-endrolex.com

Bảng chuyển đổi rađian sang độ

Radian (rad)Radian (rad)Độ (°)
0 rad0 rad0 °
π / 6 rad0,5235987756 rad30 °
π / 4 rad0,7853981634 rad45 °
π / 3 rad1,0471975512 rad60 °
π / 2 rad1,5707963268 rad90 °
2π / 3 rad2,0943951024 rad120 °
3π / 4 rad2,3561944902 rad135 °
5π / 6 rad2,6179938780 rad150 °
π rad3,1415926536 rad180 °
3π / 2 rad4,7123889804 rad270 °
2π rad6,2831853072 rad360 °

Cách chuyển đổi radian sang độ

Ta có:

Pi radian bằng 180 độ:

π rad = 180 °

Nên:

Một radian bằng 57,295779513 độ:

1 rad = 180 ° / π = 57.295779513 °

Như vậy:

Góc α tính bằng độ bằng góc α tính bằng radian nhân với 180 độ chia cho hằng số pi.

Công thức:

α (độ) = α (radian) × 180 ° / π

hoặc là

độ = radian × 180 ° / π

Ví dụ:

+ Chuyển đổi góc 2 radian thành độ:

α (độ) = α (radian) × 180 ° / π = 2 × 180 ° / 3,14159 = 114,592 °

+ 1 pi radian bằng bao nhiêu độ:

α (độ) = α (radian) × 180 ° / π = π × 180 ° / π = 180 °

4.8/5 - (18 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net