Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Độ sang Radian

Quy đổi từ Độ sang Radian

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 17,5K views

Bảng chuyển đổi Độ ra Radian

Độ (°)Radian (rad)Radian (rad)
0 °0 rad0 rad
30 °π / 6 rad0,5235987756 rad
45 °π / 4 rad0,7853981634 rad
60 °π / 3 rad1,0471975512 rad
90 °π / 2 rad1,5707963268 rad
120 °2π / 3 rad2,0943951024 rad
135 °3π / 4 rad2,3561944902 rad
150 °5π / 6 rad2,6179938780 rad
180 °π rad3,1415926536 rad
270 °3π / 2 rad4,7123889804 rad
360 °2π rad6,2831853072 rad

Cách chuyển đổi Độ sang Radian

Ta có:

π rad = 180 °

Nên:

Một độ bằng 0,01745329252 radian:

1 ° = π / 180 ° = 0,005555556π = 0,01745329252 rad

Như vậy:

Góc α tính bằng radian bằng góc α tính bằng độ nhân với hằng số pi chia cho 180 độ.

Công thức:

α (radian) = α (độ) × π / 180 °

hoặc là

radian = độ × π / 180 °

Ví dụ:

+ Số đo radian của góc 30 độ là:

α (radian) = α (độ) × π / 180 ° = 30 ° × 3,14159 / 180 ° = 0,5236 rad = 1/6π rad

4/5 - (3 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net