Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ M3 sang Cm3

Quy đổi từ M3 sang Cm3

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 9,3K views

Cách đổi từ m3 sang cm3

1 m3 = 10^3 dm3 = 10^6 cm3 = 1 000 000 cm3

Như vậy:

Thể tích V đơn vị Centimet khối (cm3) bằng thể tích V đơn vị Mét khối (cm3) nhân với 10^6 (hay 1 000 000).

Công thức: V (cm3) = V (m3) x 10^6 = V (cm3) x 1 000 000

Ví dụ:

– 1/4 m khối bằng bao nhiêu cm khối?

V (cm3) = 1/4 x 10^6 = 2.5 x 10^5 (cm3) = 250000 cm3

– 100 m khối bằng bao nhiêu cm khối?

V (cm3) = 100 x 10^6 = 10^8 (cm3) = 100 000 000 (cm3)

Xem thêm:

2.5/5 - (4 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net