Trang chủ Kinh tế và Kinh doanh Quy trình đánh giá chiến lược và tầm quan trọng

Quy trình đánh giá chiến lược và tầm quan trọng

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 314 views

Đánh giá chiến lược cũng quan trọng như việc xây dựng chiến lược vì nó làm sáng tỏ hiệu quả và hiệu lực của các kế hoạch toàn diện trong việc đạt được kết quả mong muốn. Các nhà quản lý cũng có thể đánh giá sự phù hợp của chiến lược hiện tại trong thế giới năng động hiện nay với những đổi mới về kinh tế – xã hội, chính trị và công nghệ. Đánh giá chiến lược là giai đoạn cuối cùng của quản lý chiến lược .

Ý nghĩa của việc đánh giá chiến lược nằm ở khả năng điều phối nhiệm vụ được thực hiện bởi các nhà quản lý, nhóm, bộ phận, v.v. thông qua kiểm soát việc thực hiện . Đánh giá chiến lược có ý nghĩa quan trọng vì các yếu tố khác nhau như: phát triển đầu vào cho việc lập kế hoạch chiến lược mới, sự thôi thúc phản hồi, đánh giá và khen thưởng, phát triển quy trình quản lý chiến lược, đánh giá tính hợp lệ của lựa chọn chiến lược, v.v.

Quy trình Đánh giá Chiến lược bao gồm các bước sau:

  1. Sửa điểm chuẩn về hiệu suất – Trong khi sửa điểm chuẩn, các nhà chiến lược gặp phải các câu hỏi như – cần đặt điểm chuẩn nào, cách đặt và cách diễn đạt. Để xác định hiệu suất điểm chuẩn sẽ được thiết lập, điều cần thiết là phải phát hiện ra các yêu cầu đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ chính. Sau đó, chỉ báo hiệu suất xác định và thể hiện tốt nhất các yêu cầu đặc biệt có thể được xác định để sử dụng để đánh giá. Tổ chức có thể sử dụng cả tiêu chí định lượng và định tính để đánh giá toàn diện hoạt động. Các tiêu chí định lượng bao gồm xác định lợi nhuận ròng, ROI, thu nhập trên mỗi cổ phiếu, chi phí sản xuất, tỷ lệ luân chuyển nhân viên, v.v. Trong số các yếu tố định tính là đánh giá chủ quan về các yếu tố như – kỹ năng và năng lực, khả năng chấp nhận rủi ro, tính linh hoạt, v.v.
  2. Đo lường hiệu suất – Hiệu suất tiêu chuẩn là một điểm chuẩn để so sánh hiệu suất thực tế. Hệ thống báo cáo và liên lạc giúp đo lường hiệu quả hoạt động. Nếu có sẵn các phương tiện thích hợp để đo lường kết quả hoạt động và nếu các tiêu chuẩn được thiết lập theo cách phù hợp, thì việc đánh giá chiến lược trở nên dễ dàng hơn. Nhưng rất khó để đo lường các yếu tố khác nhau như đóng góp của người quản lý. Tương tự như vậy, hiệu suất của bộ phận đôi khi rất khó đo lường so với hiệu suất của từng cá nhân. Do đó, các mục tiêu thay đổi phải được tạo ra để đo lường hiệu suất có thể được thực hiện. Việc đo lường phải được thực hiện đúng lúc nếu không việc đánh giá sẽ không đạt được mục đích của nó. Để đo lường kết quả hoạt động, các báo cáo tài chính như – bảng cân đối kế toán, tài khoản lãi và lỗ phải được lập hàng năm.
  3. Phân tích phương sai – Trong khi đo lường hiệu suất thực tế và so sánh với hiệu suất tiêu chuẩn, có thể có các phương sai phải được phân tích. Các nhà chiến lược phải đề cập đến mức độ giới hạn dung sai mà phương sai giữa hiệu suất thực tế và tiêu chuẩn có thể được chấp nhận. Độ lệch dương cho thấy hiệu suất tốt hơn nhưng việc vượt quá mục tiêu luôn là điều bất thường. Độ lệch tiêu cực là một vấn đề đáng quan tâm vì nó cho thấy sự thiếu hụt trong hiệu suất. Vì vậy, trong trường hợp này, các nhà chiến lược phải phát hiện ra nguyên nhân của sự sai lệch và phải có hành động điều chỉnh để khắc phục nó.
  4. Thực hiện Hành động Khắc phục – Một khi sự sai lệch trong hoạt động được xác định, điều cần thiết là phải lập kế hoạch cho một hành động khắc phục. Nếu hiệu suất luôn thấp hơn hiệu suất mong muốn, các nhà chiến lược phải tiến hành phân tích chi tiết các yếu tố gây ra hiệu suất đó. Nếu các nhà chiến lược phát hiện ra rằng tiềm năng tổ chức không phù hợp với các yêu cầu thực hiện, thì các tiêu chuẩn phải được hạ xuống. Một hành động khắc phục hiếm hoi và quyết liệt khác là đổi mới chiến lược đòi hỏi phải quay lại quá trình quản lý chiến lược, sắp xếp lại các kế hoạch theo xu hướng phân bổ nguồn lực mới và do đó có nghĩa là đi đến điểm đầu của quá trình quản lý chiến lược.
5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net