Trang chủ Kinh tế và Kinh doanh Thực hiện chiến lược – Ý nghĩa và các bước thực hiện

Thực hiện chiến lược – Ý nghĩa và các bước thực hiện

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 60 views

Thực hiện chiến lược là gì?

Thực hiện chiến lược (thực thi chiến lược/ strategy implementation) là việc chuyển chiến lược đã chọn thành hành động của tổ chức để đạt được các mục đích và mục tiêu chiến lược. Thực hiện chiến lược cũng được định nghĩa là cách thức mà một tổ chức nên phát triển, sử dụng và kết hợp cơ cấu tổ chức, hệ thống kiểm soát và văn hóa để tuân theo các chiến lược dẫn đến lợi thế cạnh tranh và hiệu suất tốt hơn. Cơ cấu tổ chức phân bổ các nhiệm vụ và vai trò phát triển giá trị đặc biệt cho nhân viên và nêu rõ các nhiệm vụ và vai trò này có thể tương quan như thế nào để tối đa hóa hiệu quả, chất lượng và sự hài lòng của khách hàng – những trụ cột của lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, bản thân cấu trúc tổ chức không đủ để tạo động lực cho người lao động.

Một hệ thống kiểm soát tổ chức cũng được yêu cầu. Hệ thống kiểm soát này trang bị cho các nhà quản lý các khuyến khích động viên cho nhân viên cũng như phản hồi về nhân viên và kết quả hoạt động của tổ chức. Văn hóa tổ chức đề cập đến tập hợp chuyên biệt các giá trị, thái độ, chuẩn mực và niềm tin được chia sẻ bởi các thành viên và nhóm của tổ chức.

Các bước thực hiện chiến lược

Sau đây là các bước chính trong việc thực hiện một chiến lược:

  1. Phát triển một tổ chức có tiềm năng thực hiện chiến lược thành công.
  2. Giải ngân các nguồn lực dồi dào cho các hoạt động chiến lược thiết yếu.
  3. Tạo chính sách khuyến khích chiến lược.
  4. Áp dụng các chính sách và chương trình tốt nhất để cải tiến liên tục.
  5. Liên kết cấu trúc phần thưởng với việc hoàn thành kết quả.
  6. Tận dụng khả năng lãnh đạo chiến lược.

Các chiến lược được xây dựng một cách xuất sắc sẽ thất bại nếu chúng không được thực hiện đúng cách. Ngoài ra, cần lưu ý rằng không thể thực hiện chiến lược trừ khi có sự ổn định giữa chiến lược và từng khía cạnh tổ chức như cơ cấu tổ chức, cơ cấu khen thưởng, quá trình phân bổ nguồn lực, v.v.

Việc thực hiện chiến lược gây ra mối đe dọa cho nhiều nhà quản lý và nhân viên trong một tổ chức. Các mối quan hệ quyền lực mới được dự đoán và đạt được. Các nhóm mới (chính thức cũng như không chính thức) được thành lập mà các giá trị, thái độ, niềm tin và mối quan tâm của họ có thể không được biết đến. Với sự thay đổi về quyền lực và địa vị, các nhà quản lý và nhân viên có thể sử dụng hành vi đối đầu.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net