Trang chủ Kinh tế và Kinh doanh Quyết định chiến lược – Định nghĩa và Đặc điểm

Quyết định chiến lược – Định nghĩa và Đặc điểm

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 73 views

Định nghĩa

Các quyết định chiến lược là các quyết định có liên quan đến toàn bộ môi trường mà công ty hoạt động, toàn bộ nguồn lực và những người hình thành công ty và giao diện giữa hai bên.

Đặc điểm / Tính năng của Quyết định Chiến lược

  1. Các quyết định chiến lược có các đề xuất nguồn lực chính cho một tổ chức. Những quyết định này có thể liên quan đến việc sở hữu các nguồn lực mới, tổ chức những người khác hoặc phân bổ lại những người khác.
  2. Các quyết định chiến lược giải quyết hài hòa khả năng nguồn lực của tổ chức với các mối đe dọa và cơ hội.
  3. Các quyết định chiến lược liên quan đến phạm vi hoạt động của tổ chức. Đó là tất cả về những gì họ muốn tổ chức trở thành như thế nào và hướng tới.
  4. Các quyết định chiến lược liên quan đến sự thay đổi loại chính vì một tổ chức hoạt động trong môi trường luôn thay đổi.
  5. Các quyết định chiến lược có bản chất phức tạp.
  6. Các quyết định chiến lược là ở cấp cao nhất, không chắc chắn vì chúng đối phó với tương lai và có rất nhiều rủi ro.
  7. Các quyết định chiến lược khác với các quyết định hành chính và hoạt động. Các quyết định hành chính là các quyết định thường xuyên giúp hay đúng hơn là tạo điều kiện cho các quyết định chiến lược hoặc quyết định hoạt động. Các quyết định hoạt động là các quyết định kỹ thuật giúp thực hiện các quyết định chiến lược. Giảm chi phí là một quyết định chiến lược đạt được thông qua quyết định hoạt động là giảm số lượng nhân viên và cách chúng tôi thực hiện việc cắt giảm này sẽ là quyết định hành chính.

Sự khác biệt giữa các quyết định Chiến lược, Hành chính và Hoạt động có thể được tóm tắt như sau:

Quyết định chiến lượcQuyết định hành chínhQuyết định hoạt động
Các quyết định chiến lược là các quyết định dài hạn.Các quyết định hành chính được thực hiện hàng ngày.Các quyết định hoạt động không được thực hiện thường xuyên.
Đây được coi là nơi mà Kế hoạch tương lai có liên quan.Đây là những Quyết định dựa trên ngắn hạn.Đây là những quyết định dựa trên giai đoạn trung hạn.
Các quyết định chiến lược được đưa ra phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức.Chúng được thực hiện theo các Quyết định chiến lược và hoạt động.Những điều này được thực hiện phù hợp với quyết định chiến lược và hành chính.
Những điều này liên quan đến việc lập kế hoạch Quầy tổng thể của tất cả Tổ chức.Những điều này liên quan đến làm việc của nhân viên trong một Tổ chức.Những điều này liên quan đến sản xuất.
Những điều này liên quan đến Tăng trưởng tổ chức.Đây là phúc lợi của nhân viên làm việc trong một tổ chức.Những điều này liên quan đến sản xuất và tăng trưởng của nhà máy.
5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net