Trang chủ Kinh tế và Kinh doanh Xây dựng chiến lược và Thực hiện chiến lược

Xây dựng chiến lược và Thực hiện chiến lược

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 66 views

Sau đây là những điểm khác biệt chính giữa Xây dựng Chiến lượcThực hiện Chiến lược

Xây dựng chiến lượcThực hiện chiến lược
Xây dựng chiến lược bao gồm việc lập kế hoạch và ra quyết định liên quan đến việc phát triển các mục tiêu và kế hoạch chiến lược của tổ chức.Thực hiện Chiến lược bao gồm tất cả những phương tiện liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch chiến lược.
Xây dựng Chiến lược là đặt Lực lượng trước khi hành động .Thực hiện Chiến lược là quản lý các lực lượng trong quá trình hành động .
Xây dựng Chiến lược là Hoạt động Khởi nghiệp dựa trên việc ra quyết định chiến lược.Thực hiện Chiến lược chủ yếu là một Nhiệm vụ Quản trị dựa trên các quyết định chiến lược và hoạt động.
Xây dựng chiến lược nhấn mạnh vào tính hiệu quả .Thực hiện Chiến lược nhấn mạnh vào hiệu quả .
Xây dựng chiến lược là một quá trình hợp lý (xác định đúng việc)Thực hiện Chiến lược về cơ bản là một quá trình hoạt động .
Việc xây dựng chiến lược đòi hỏi sự phối hợp giữa một số cá nhân.Thực thi Chiến lược đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều cá nhân.
Xây dựng chiến lược đòi hỏi rất nhiều sáng kiến ​​và kỹ năng logic .Thực hiện Chiến lược đòi hỏi những đặc điểm lãnh đạo và động lực cụ thể .
Xây dựng Chiến lược trước Thực hiện Chiến lược.Thực hiện chiến lược tuân theo Xây dựng Chiến lược.
5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net