Trang chủ Kinh tế và Kinh doanh Xác định môi trường – Phân tích môi trường bên trong và bên ngoài

Xác định môi trường – Phân tích môi trường bên trong và bên ngoài

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 172 views

Môi trường tổ chức bao gồm cả yếu tố bên ngoài và yếu tố bên trong. Môi trường phải được nắm bắt để xác định sự phát triển và dự báo các yếu tố sẽ ảnh hưởng đến sự thành công của tổ chức.

Xác định môi trường là gì?

Xác định môi trường (Environmental scanning) đề cập đến việc sở hữu và sử dụng thông tin về các dịp, kiểu mẫu, xu hướng và các mối quan hệ trong môi trường bên trong và bên ngoài của tổ chức . Nó giúp các nhà quản lý quyết định con đường tương lai của tổ chức. Phải xác định được các mối đe dọa và cơ hội tồn tại trong môi trường. Trong khi xây dựng chiến lược, một tổ chức phải tận dụng các cơ hội và giảm thiểu các mối đe dọa. Mối đe dọa đối với tổ chức này có thể là cơ hội cho tổ chức khác.

Môi trường bên trong

Phân tích môi trường bên trong là bước đầu tiên của quá trình xác định môi trường. Các tổ chức nên quan sát môi trường nội bộ của tổ chức. Điều này bao gồm tương tác của nhân viên với các nhân viên khác, tương tác của nhân viên với quản lý, tương tác của người quản lý với các quản lý khác và tương tác của quản lý với cổ đông, tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhận thức về thương hiệu, cơ cấu tổ chức, nhân viên chính, tiềm năng hoạt động, v.v. Ngoài ra, các cuộc thảo luận, phỏng vấn, và các cuộc điều tra có thể được sử dụng để đánh giá môi trường bên trong. Phân tích môi trường nội bộ giúp xác định điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức.

Môi trường bên ngoài

Khi hoạt động kinh doanh trở nên cạnh tranh hơn và có những thay đổi nhanh chóng từ môi trường bên ngoài, thông tin từ môi trường bên ngoài bổ sung các yếu tố quan trọng cho hiệu quả của các kế hoạch dài hạn. Vì môi trường năng động, việc xác định các động thái và hành động của đối thủ cạnh tranh trở nên cần thiết. Các tổ chức cũng phải cập nhật các năng lực cốt lõi và môi trường nội bộ theo môi trường bên ngoài. Các yếu tố môi trường là vô hạn, do đó, tổ chức cần nhanh nhẹn và hoạt bát để chấp nhận và điều chỉnh theo những thay đổi của môi trường. Ví dụ: – Việc theo dõi có thể chỉ ra rằng dự báo ban đầu về giá nguyên liệu thô liên quan đến sản phẩm không đáng tin cậy hơn, điều này có thể ngụ ý yêu cầu xác định, dự báo và phân tích tập trung hơn để tạo ra dự đoán đáng tin cậy hơn về đầu vào chi phí.

Trong khi phân tích bên ngoài, ba môi trường tương quan cần được nghiên cứu và phân tích

  • môi trường xung quanh / ngành
  • môi trường quốc gia
  • môi trường kinh tế xã hội rộng hơn / môi trường vĩ mô

Việc xem xét môi trường ngành cần đánh giá cấu trúc cạnh tranh trong ngành của tổ chức, bao gồm vị thế cạnh tranh của một tổ chức cụ thể và các đối thủ chính của nó. Ngoài ra, đánh giá về bản chất, giai đoạn, động lực và lịch sử của ngành là điều cần thiết. Nó cũng ngụ ý đánh giá tác động của toàn cầu hóa đối với cạnh tranh trong ngành.

Phân tích môi trường quốc gia cần đánh giá xem liệu khuôn khổ quốc gia có giúp đạt được lợi thế cạnh tranh trong môi trường toàn cầu hóa hay không.

Phân tích môi trường vĩ mô bao gồm khám phá các yếu tố kinh tế vĩ mô, xã hội, chính phủ, luật pháp, công nghệ và quốc tế có thể ảnh hưởng đến môi trường. Việc phân tích môi trường bên ngoài của tổ chức cho thấy các cơ hội và mối đe dọa đối với tổ chức.

Các nhà quản lý chiến lược không chỉ phải nhận ra tình trạng hiện tại của môi trường và ngành của họ mà còn có thể dự đoán các vị trí trong tương lai của nó.

Xem thêm: Phân tích SWOT

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net