Trang chủ Nghiên cứu khoa học Các bước chính khi thiết kế bảng khảo sát

Các bước chính khi thiết kế bảng khảo sát

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 107 views

Bảng khảo sát là tập hợp các câu hỏi được trình bày theo một trình tự nhất định để người được hỏi trả lời dễ dàng và chính xác. Khi tiến hành thiết kế bảng khảo sát, người nghiên cứu cần phải trải qua 7 bước chính sau:

Bước 1. Xác định thông tin cần thu thập

Làm thế nào để xác định đầy đủ và chi tiết các thông tin cần thu thập Khi thiết kế bảng câu hỏi phải dựa vào:

 • Dựa vào vấn đề nghiên cứu.
 • Dựa vào nhu cầu thông
 • Dựa vào khung lý thuyết.

Bước 2. Xác định phương pháp phỏng vấn

Có ba phương pháp phỏng vấn chính: phỏng vấn trực diện, phỏng vấn qua điện thoại, và phỏng vấn bằng cách gửi thư/email/câu hỏi điện tử. Đối với mỗi phương pháp khác nhau người nghiên cứu sẽ xây dựng cấu trúc bảng câu hỏi khác nhau.

Bước 3. Xác định nội dung câu hỏi

Nội dung các câu hỏi thường xoay quanh việc thu thập thông tin về:

 • Các sự kiện thực tế.
 • Kiến thức của đối tượng được hỏi.
 • Ý kiến thái độ của người đó.
 • Một số dữ liệu căn bản về cá nhân đối tượng nghiên cứu để phân lọai, thông tin liên lạc, và tìm kiếm các biến số liên

Bước 4. Xác định hình thức câu trả lời

Trả lời cho các câu hỏi đóng, gồm các dạng:

 • Chọn một trong nhiều lựa chọn.
 • Chọn nhiều lựa chọn.
 • Xếp theo thứ tự.

Trả lời cho các câu hỏi mở

 • Câu hỏi trả lời tự
 • Câu hỏi có tính chất thăm dò.

Bước 5. Xác định cách sử dụng từ ngữ

 • Nên dùng từ ngữ quen thuộc, tránh dùng tiếng lóng hoặc từ chuyên môn.
 • Nên dùng từ ngữ dễ hiểu, để mọi người ở bất cứ trình độ nào cũng có thể hiểuđược.
 • Tránh đưa ra câu hỏi dài quá.
 • Tránh đặt câu hỏi mơ hồ, không rõ ràng.

Bước 6. Xác định trình tự và hình thức bảng câu hỏi

Nguyên tắc để có bảng câu hỏi đẹp:

 • Mỗi phần nên được trình bày phân biệt (dùng màu giấy khác nhau).
 • Đánh số các câu hỏi theo thứ tự.
 • Mã hóa các phương án trả lời.
 • Sử dụng dạng chữ rộng, rõ ràng.
 • Đừng để các câu hỏi bị ngắt khi sang trang mới.
 • Đưa ra các hướng dẫn cụ thể cho bảng hỏi nếu cần, tiếp đó là câu hỏi.
 • Phân biệt giữa hướng dẫn với câu hỏi.

Bước 7. Phỏng vấn thử và hoàn thiện bảng câu hỏi

Câu hỏi đánh giá được nội dung theo mục đích đưa ra cho nó.

 • Tất cả đều hiểu được câu hỏi và hiểu theo nghĩa giống
 • Các hướng dẫn dễ hiểu hoặc dễ theo dõi.
 • Liệu đã đưa ra hết các câu trả lời cho vấn đề chưa?
 • Có thiếu câu hỏi nào một cách hệ thống/thường xuyên không?
 • Kiểm tra các lỗi kỹ thuật cơ bản.

Xem các bài viết về phương pháp khảo sát:

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net