Trang chủ Nghiên cứu khoa học Phương pháp khảo sát là gì?

Phương pháp khảo sát là gì?

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 435 views

Nghiên cứu khảo sát là gì? Khi nào ta cần áp dụng nghiên cứu khảo sát?

Phương pháp khảo sát là gì?

Khảo sát là phương pháp sử dụng bảng hỏi (phiếu câu hỏi) để thu thập dữ liệu phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu. Về mặt lý thuyết, phương pháp khảo sát có thể sử dụng cả trong nghiên cứu định tính và định lượng. Trên thực tế, phương pháp khảo sát thường được sử dụng nhằm thu thập dữ liệu trên diện rộng phục vụ các phương pháp nghiên cứu định lượng. Đây là phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp khá thông dụng trong nghiên cứu quản lý.

Khi nào dùng phương pháp khảo sát?

Phương pháp khảo sát phù hợp nhất khi dữ liệu cần thu thập có những đặc điểm như sau:

  • Dữ liệu cần thu thập nằm rải rác ở từng đối tượng.
  • Dữ liệu có sự khác biệt giữa các đối tượng.
  • Dữ liệu thu thập từ các đối tượng là đáng tin cậy.
  • Dữ liệu thu thập trên diện rộng.

Ngoài các vấn đề chung, trong nghiên cứu khảo sát, bốn vấn đề cơ bản cần được chú ý là:

  • Xác định mẫu khảo sát (hỏi ai).
  • Xây dựng phiếu khảo sát (hỏi cái gì).
  • Quy trình khảo sát (hỏi như thế nào).
  • Quy trình chuẩn bị số liệu (chuẩn bị số liệu như thế nào).

Xem các bài viết về phương pháp khảo sát:

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net