Trang chủ Nghiên cứu khoa học Xây dựng và thực hiện quy trình khảo sát

Xây dựng và thực hiện quy trình khảo sát

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 340 views

Sau khi xác định mẫu khảo sát và xây dựng bảng khảo sát, bước tiếp theo là xác định quy trình khảo sát để đảm bảo thu thập được thông tin với độ tin cậy cao.

Quy trình khảo sát qua thư

  • Kiểm tra lại địa chỉ liên hệ của đối tượng.
  • Tiến hành gởi thư tới các đối tượng.
  • Gọi điện thông báo trước.
  • Gửi thư cảm ơn.

Quy trình khảo sát bằng phương pháp phỏng vấn

  • Tập huấn cho các bộ phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp đòi hỏi có nhiều người cùng tham gia cùng phỏng vấn. Các cán bộ phỏng vấn cần thực hiện đúng quy trình phỏng vấn một cách nhất quán.
  • Gọi điện liên hệ và hẹn thời gian phỏng vấn.
  • Tiến hành phỏng vấn: Nhóm nghiên cứu cần đảm bảo địa điểm phỏng vấn thuận lợi cho việc trả lời một cách khách
  • Giám sát và đảm bảo chất lượng.

Xem các bài viết về phương pháp khảo sát:

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net