Giả thuyết là gì? Đặc tính, cấu trúc & Cách đặt giả thuyết