Trang chủ Nghiên cứu khoa học Luận văn khoa học là gì? Các thể loại luận văn

Luận văn khoa học là gì? Các thể loại luận văn

by Ngo Thinh
687 views

Khái nhiệm về luận văn khoa học

Luận văn khoa học là loại kết quả nghiên cứu khoa học có tính thi cử, lấy một văn bằng ở bậc đại học và sau đại học trước khi kết thúc bậc học, với mục đích sau:

  • Rèn luyện phương pháp và kỹ năng nghiên cứu khoa học.
  • Thể nghiệm kết quả của một giai đoạn học tập.
  • Bảo trước hội đồng chấm luận văn.

Như vậy, có thể nói luận văn khoa học là một công trình nghiên cứu khoa học, nhưng lại vừa nhằm mục đích học tập nghiên cứu khoa học. Nó vừa phải thể hiện ý tưởng khoa học của tác giả, nhưng lại vừa thể hiện kết quả của quá trình tập sự nghiên cứu trước khi bước vào đời sự nghiệp nghiên cứu.

Các thể loại của luận văn khoa học

Tùy tính chất của ngành đào tạo và tùy yêu cầu đánh giá từng phần hoặc toàn bộ quá trình học tập, luận văn có thể bao gồm:

Tiểu luận: chuyên khảo về một chủ đề khoa học, thường được thực hiện kết thúc một môn học chuyên môn không thuộc hệ thống văn bằng. Tiểu luận không nhất thiết bao quát toàn bộ hệ thống vấn đề của lĩnh vực chuyên môn.

Khóa luận tốt nghiệp: còn gọi là luận văn tốt nghiệp, là loại công trình nghiên cứu khoa học có tính chất nhằm vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vần đề khoa học nào đó thuộc lĩnh vực chuyên môn hẹp. Loại công trình nghiên cứu này thường thuộc lĩnh vực khoa học xã hội để lấy bằng cử nhân.

Đồ án môn học: Chuyên khảo về một chủ đề kỹ thuật hoặc thiết kế một cơ cấu, máy móc, thiết bị hoặc toàn bộ dây chuyền công nghệ hoặc một công trình sau khi kết thúc một môn học kỹ thuật. Đồ án môn học thường dùng trong trường kỹ thuật.

Đồ án tốt nghiệp: là chuyên khảo mang tính tổng hợp sau khi đã kết thúc chương trình đại học kỹ thuật để bảo vệ lấy bằng kỹ sư hoặc cử nhân kỹ thuật. Trong đồ án tốt nghiệp, ngoài các vấn đề lý luận, tác giả còn phải trình bày các bản vẽ, các biểu đồ, các bài dự toán và bản thuyết minh.

Luận văn thạc sĩ: công trình nghiên cứu có hệ thống để bảo vệ láy văn bằng học vị thạc sĩ.

Luận văn tiến sĩ: hay được gọi là „luận án tiến sĩ“. Đó là một công trình nghiên cứu trình bày có hệ thống một chủ đề khoa học của nghiên cứu sinh để bsỏ vệ láy bằng học vị tiến sĩ.

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net