Trang chủ Kinh tế và Kinh doanh Tuyên bố Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tuyên bố Tầm nhìn và Sứ mệnh

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 79 views

Một trong những điều đầu tiên mà bất kỳ người quan sát tư tưởng và thực hành quản lý nào cũng hỏi là liệu một tổ chức cụ thể có tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh hay không. Ngoài ra, một trong những điều đầu tiên mà người ta học được trong trường kinh doanh là tầm quan trọng của những tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh.

Bài viết này nhằm giải thích lý do tại sao các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh lại quan trọng và những lợi ích mà những tuyên bố đó mang lại cho các tổ chức . Trong các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các tổ chức có tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh rõ ràng, mạch lạc và có ý nghĩa mang lại lợi ích cho cổ đông cao hơn gấp đôi so với các tổ chức không có tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh. Thật vậy, tầm quan trọng của các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh đến nỗi nó là điều đầu tiên được thảo luận trong sách giáo khoa quản lý về chiến lược.

Một số lợi ích của việc có một tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh được thảo luận dưới đây:

  • Trên tất cả mọi thứ khác, các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh cung cấp sự nhất trí về mục đích cho các tổ chức và giúp nhân viên thấm nhuần cảm giác thân thuộc và bản sắc. Thật vậy, các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh là hiện thân của bản sắc tổ chức và mang theo tín ngưỡng và phương châm của tổ chức. Vì mục đích này, chúng còn được gọi là những tuyên bố của tín điều.
  • Các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh nêu rõ bối cảnh mà tổ chức hoạt động và cung cấp cho nhân viên một giai điệu cần được tuân thủ trong môi trường tổ chức. Vì chúng xác định lý do tồn tại của tổ chức, chúng là những chỉ số về hướng mà tổ chức phải thực hiện để hiện thực hóa các mục tiêu trong các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh.
  • Các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh đóng vai trò là tiêu điểm để các cá nhân xác định bản thân với các quá trình của tổ chức và mang lại cho họ cảm giác về phương hướng đồng thời ngăn chặn những người không muốn theo họ tham gia vào các hoạt động của tổ chức.
  • Các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh giúp chuyển các mục tiêu của tổ chức thành cấu trúc công việc và phân công nhiệm vụ cho các thành phần trong tổ chức có trách nhiệm hiện thực hóa chúng trong thực tế.
  • Để chỉ rõ cấu trúc cốt lõi mà cơ cấu tổ chức là trụ sở và để giúp chuyển các mục tiêu thành các biện pháp liên quan đến chi phí, hiệu suất và thời gian có thể hành động.
  • Cuối cùng, các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh cung cấp triết lý tồn tại cho nhân viên, điều này rất quan trọng bởi vì là con người, chúng ta cần ý nghĩa từ công việc phải làm và tuyên bố tầm nhìn và sứ mệnh cung cấp ý nghĩa cần thiết cho việc làm việc trong một tổ chức cụ thể.

Như có thể thấy ở trên, các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh rõ ràng, mạch lạc và có ý nghĩa sẽ đi một chặng đường dài trong việc thiết lập hiệu suất cơ bản và các thông số có thể hành động và thể hiện tinh thần của tổ chức. Nói cách khác, những tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh cũng quan trọng như những bản sắc khác nhau mà các cá nhân có trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Chính vì lý do này mà các tổ chức đã dành rất nhiều thời gian để xác định tầm nhìn và sứ mệnh của mình và đảm bảo rằng họ đưa ra những tuyên bố cung cấp ý nghĩa thay vì chỉ là những câu không có bất kỳ ý nghĩa nào.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net