Tag - Tài chính quốc tế

Nguồn vốn và chu chuyển vốn của công ty đa quốc gia

Nguồn vốn tài trợ cho hoạt động của công ty đa quốc gia bao gồm những nguồn nào? Trình bày các hình thức chu chuyển vốn của công ty đa quốc gia. 1. Nguồn vốn của các công ty đa quốc gia Nguồn vốn tài trợ cho hoạt động của công đa xuyên quốc gia bao gồm hai nguồn chính đó...

Công ty đa quốc gia là gì? Đặc điểm, phân loại, động lực phát triển

Công ty đa quốc gia là gí? Trình bày động lực phát triển của công ty đa quốc gia. 1. Khái niệm - Theo Alan Shapiro - Professor of English and Creative Writing at the University of North Carolina, Chapel Hill: Công ty đa quốc gia (Multinational corporation – MNC) là một công ty mà hoạt động sản xuất và phân phối...

Đầu tư quốc tế gì? Nguyên nhân thúc đẩy và các hình thức đầu tư quốc tế

Đầu tư quốc tế là gì? FDI, FPI là gì? Tìm hiểu nguyên nhân thúc đẩy đầu tư quốc tế; đặc điểm, vai trò và các hình thức, quy trình đầu tư trong FDI, FPI. 1. Khái niệm đầu tư quốc tế Đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế là những phương thức đầu tư vốn, tài sản...

Thị trường vốn quốc tế: đặc điểm và phân loại

Căn cứ vào loại hàng hóa giao dịch người ta chia thị trường vốn quốc tế thành thị trường trái phiếu quốc tế và thị trường cổ phiếu quốc tế. 1. Thị trường trái phiếu quốc tế Thị trường trái phiếu quốc tế là nơi các nhà đầu tư và nhà phát hành từ các nước có nền tảng pháp lý...

Thị trường tiền tệ Châu Âu: đặc trưng và các nghiệp vụ chủ yếu

Đặc điểm Thị trường tiền tệ Châu Âu. 1. Đồng tiền Châu Âu Đồng tiền Châu Âu (Euro Currency) là đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi được ký gửi bên ngoài hệ thống ngân hàng nước bản xứ. Như vậy, ta có Euro dollar là tiền gửi bằng dollar Mỹ tại ngân hàng nào đó ngoài nước Mỹ. Euro bảng...

Thị trường tài chính quốc tế: Sự hình thành và phân loại

1. Sự hình thành và phát triển của thị trường tài chính quốc tế 1.1. Sự hình thành thị trường tài chính quốc tế Do sự phát triển không đều về mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế và những lợi thế so sánh riêng có của các quốc gia nên trính độ phát triển, mức sống, thu nhập và...

Tài chính quốc tế là gì? Sự hình thành, đặc điểm, vai trò, nội dung

I - Sự hình thành và phát triển của tài chính quốc tế 1. Cơ sở hình thành quan hệ tài chính quốc tế Tài chính quốc tế là hoạt động tài chính diễn ra trên bính diện quốc tế, giữa các quốc gia với nhau. Thực chất tài chính quốc tế là sự vận động tiền tệ giữa các quốc...