Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Lít sang M3

Quy đổi từ Lít sang M3

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 11,9K views

Cách đổi Lít sang m3

1 lít = 1 dm3 = 1/1000 m3 = 1. 10^-3 m3 = 0,001 m3

Như vậy:

Thể tích V đơn vị Mét khối (m3) bằng thể tích V đơn vị Lít (l) chia cho 1000 (hoặc nhân với 0,001 hay 10^-3).

Công thức: V (m3) = V (l) : 1000

Ví dụ:

– 30 lít nước bằng bao nhiêu m3 nước?

V (m3) = 30 : 1000 = 0,03 m3

– đổi 10000 lít nước ra m3?

V (m3) = 10000 : 1000 = 10 m3

 

3.7/5 - (6 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net