Trang chủ Tâm lý học Phân biệt tin đồn và dư luận xã hội

Phân biệt tin đồn và dư luận xã hội

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 513 views

Phân biệt tin đồn và dư luận xã hội

* Giống nhau:

  • Đều là hiện tượng tinh thần, tâm lý của mỗi nhóm người.
  • Có nguồn gốc từ một sự kiện nào đó.
  • Đều lan truyền nhanh và dễ biến dạng à từ một sự thật có thể cấu trúc lại và có thể khác đi.
  • Đều chịu sự chi phối của nhu cầu, lợi ích cá nhân, nhóm xã hội, giai cấp.

* Khác nhau:

– Về mức độ tham gia của các thành tố tinh thần trong cấu trúc của tin đồn và dư luận xã hội:

+ Mức độ của sự thận trọng DLXH lớn hơn ở tin đồn. DLXH hình thành từ các thông tin chính thức, khá đầy đủ còn tin đồn thì ngược lại.

+ Thành phần DLXH là trí tuệ cùng với cảm xúc và ý chí còn tin đồn chủ yếu diễn ra trên nền cảm xúc chủ quan.

+ DLXH có tranh luận trao đổi dẫn đến đánh giá chung – từ tâm lý cá nhân hình thành tâm lý xã hội, do đó mang tính khách quan cao hơn. Tin đồn đề cao chính kiến cá nhân nên dễ bị xuyên tạc.

+ DLXH phản ánh một sự kiện rõ ràng có liên quan đến số đông. Tin đồn đề cập một vấn đề chưa rõ ràng, liên quan đến ít người.

– Sự khác nhau về sự thể hiện trong xã hội:

+ DLXH lan truyền bằng nhiều hình thức, cả chính thức và không chính thức, tin đồn truyền bằng con đường không chinh thức.

+ DLXH là nhận xét, đánh giá, biểu thị thái độ của cộng đồng, còn tin đồn chỉ là thông tin bình thường về sự kiện theo kiểu mô tả lại, có cải biến thêm thắt.

+ DLXH có vai trò tích cực hơn tin đồn, đánh giá, điều chỉnh hành vi, tư vấn giáo dục. Tin đồn chỉ truyền tin không có các chức năng trên.

+ DLXH gắn bó với hành động xã hội tiếp theo sự đánh giá nhận xét. Tin đồn không có hành động hoặc đôi khi có thể có hành động bột phát thiếu cơ sở.

4/5 - (2 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net