Tag - Hiện tượng tâm lý xã hội

Cạnh tranh là gì? [Tâm lý xã hội]

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với rất nhiều hiện tượng tâm lý xã hội để tồn tại và phát triển. Một trong những hiện tượng tâm lý được nhiều nhà kinh doanh hết sức quan tâm đó là cạnh tranh. Cạnh tranh là hiện tượng tâm lý xã hội gắn liền...

Các hiện tượng tâm lý xã hội là gì? Bản chất, chức năng

Các hiện tượng tâm lý xã hội là gì? Khi nói tới đời sống tâm lý của con người, người ta thường đề cập đến các hiện tượng xúc cảm, tình cảm, đến các quá trình nhận thức như tư duy, tưởng tượng đến ý chí, nhu cầu, động cơ thúc đẩy con người thực hiện các hoạt động này...

Tình yêu là gì?

Tình yêu là gì? Tình yêu trong quan hệ liên nhân cách của những người khác giới. Tình yêu là sự rung cảm của hai trái tim khác giới, là sự hòa hợp giữa hai tâm hồn có nhu cầu về sự giao tiếp tinh thần cũng như tình dục lẫn nhau. Tình yêu nam nữ là vấn đề muôn...

Truyền thống là gì? Các loại hình truyền thống

Khái niệm truyền thống Truyền thống là những đức tính, tập quán, tư tưởng và lối sống được hình thành trong đời sống và được xã hội công nhận, nó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và có tác dụng to lớn đối với mỗi cá nhân và toàn xã hội. Là tài sản tinh hoa...

Tâm trạng xã hội là gì? Phân loại, điều kiện hình thành

Khái niệm tâm trạng xã hội Tâm trạng xã hội là một hiện tượng phổ biến, nảy sinh như một phản ứng tự nhiên, tất yếu của con người đối với những hiện tượng, sự kiện, đã và đang xảy ra trong hiện thực có liên quan mật thiết sự thoả mãn hay không những nhu cầu vật chất hay...

Tin đồn (rumor) là gì? Các quy luật của tin đồn

Khái niệm Theo Allport và Postman, hai nhà tâm lý học Mỹ, tin đồn (rumor) là một sự khẳng định về một chủ đề được quan tâm mà không có đủ bằng chứng đáng tin cậy được đưa ra. Tin đồn là phương thức giao tiếp bằng ngôn ngữ, nói lên tính đặc thù trong đời sống hàng ngày và trong...

Thái độ xã hội là gì? Bản chất & sự hình thành thái độ

Một số quan điểm về thái độ Những người đầu tiên sử dụng khái niệm thái độ như một đặc tính quan trọng của các vấn đề xã hội là hai nhà tâm lý học Mỹ: Thomas và Znaniecki. Theo hai ông thì thái độ là trạng thái tinh thần của cá nhân đối với một giá trị. Allport cho rằng,...

Liên hệ xã hội là gì? Cơ sở, yếu tố quy định, hình thức, mức độ

1. Khái niệm liên hệ xã hội Liên hệ xã hội là đặc trưng xã hội, thể hiện khả năng chung sống tạo thành xã hội của mỗi cá nhân. Liên hệ xã hội là những hình thức tác động khác nhau của con người (cá nhân) trong xã hội, nó ảnh hưởng đến ứng xử của cá nhân. Liên hệ xã...

Ảnh hưởng xã hội là gì? Các cơ chế tâm lý của ảnh hưởng xã hội

1. Khái niệm ảnh hưởng xã hội 1.1. Định nghĩa Ảnh hưởng xã hội là một trong những cơ chế căn bản được tâm lý học xã hội quan tâm nghiên cứu. Ảnh hưởng xã hội chỉ một cách rất rộng tới cái hành vi của một người trở thành một chỉ dẫn định hướng cho hành vi của một người khác....

Tri giác xã hội là gì? Các cơ chế tri giác xã hội

Khái niệm Tri giác xã hội Tri giác xã hội là sự cảm nhận, hiểu biết và sự đánh giá của chủ thể tri giác về các đối tượng xã hội: các cá nhân, nhóm người, bản thân mình, hoặc các hiện tượng xảy ra có sự tham gia của con người. Tri giác xã hội đó là hiện tượng nhận...