Tag - Tâm lý học xã hội

Tâm thế xã hội là gì?

1. Khái niệm tâm thế xã hội Tâm thế xã hội Là trạng thái đồng nhất của ba yếu tố: nhận thức, tình cảm và ý chí. Trên thực tế, các khuôn mẫu tư duy xã hội không tồn tại “tự nó” mà tồn tại gắn liền với tình cảm và ý chí xã hội. Tâm thế xã hội là trạng...

Cạnh tranh là gì? [Tâm lý xã hội]

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với rất nhiều hiện tượng tâm lý xã hội để tồn tại và phát triển. Một trong những hiện tượng tâm lý được nhiều nhà kinh doanh hết sức quan tâm đó là cạnh tranh. Cạnh tranh là hiện tượng tâm lý xã hội gắn liền...

Lây lan tâm lý là gì? Cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng

1. Định nghĩa Lây lan tâm lý là sự lây truyền trạng thái xúc cảm, tình cảm từ cá nhân hoặc nhóm người này sang cá nhân hoặc nhóm người khác nhanh chóng, mạnh mẽ một cách không hoặc có ý thức. Lây lan tâm lý là một hiện tượng khá phổ biến trong tập thể sản xuất, kinh doanh và...

Lý thuyết quản trị theo tâm lý xã hội của Elton Mayo

Tiểu sử của Elton Mayo MAYO, George ELTON (1880-1949), nhà lý luận xã hội và tâm lý học công nghiệp, sinh ngày 26 tháng 12 năm 1880 tại Adelaide, Úc, con trai cả của George Gibbes Mayo, người thảo văn thư và sau đó là kỹ sư dân sự. Học tại trường Queen's và Trường cao đẳng St Peter, ông...

Các nguyên tắc phương pháp luận nghiên cứu tâm lý học xã hội

Nguyên tắc quyết định luận duy vật biện chứng Nguyên tắc này nhấn mạnh vai trò quyết định của các điều kiện vật chất, của các điều kiện thực tiễn đối với các hiện tượng tâm lý xã hội. Các hiện tượng tâm lý xã hội nảy sinh trên cơ sở của các điều kiện sống, điều kiện hoạt động...

Những hướng ứng dụng cơ bản của tâm lý học xã hội

Tâm lý học xã hội ngày càng được chú ý hơn trong đời sống xã hội, đặc biệt là trong các lĩnh vực ứng dụng của nó. Quản lý và phát triển tổ chức: Hướng vận dụng này đang trở thành phổ biến trong xã hội hiện đại ở các tổ chức thuộc mọi lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh,...

Các hiện tượng tâm lý xã hội là gì? Bản chất, chức năng

Các hiện tượng tâm lý xã hội là gì? Khi nói tới đời sống tâm lý của con người, người ta thường đề cập đến các hiện tượng xúc cảm, tình cảm, đến các quá trình nhận thức như tư duy, tưởng tượng đến ý chí, nhu cầu, động cơ thúc đẩy con người thực hiện các hoạt động này...

Hôn nhân là gì?

Hôn nhân là gì? Hôn nhân trong quan hệ liên nhân cách. Hôn nhân là một hiện tượng pháp lý, trong đó người đàn ông và đàn bà cam kết chung sống với nhau và xây dựng gia đình hạnh phúc. Hôn nhân cũng là nhu cầu tình cảm cảm xúc, sinh lý, kinh tế của con người một cách lành...

Tình bạn là gì?

Tình bạn là gì? Tình bạn trong quan hệ liên nhân cách F.Ănghen viết: “Tình bạn là tình cảm sâu sắc nhất, trong sạch nhất, là sự hy sinh tất cả, sự gần gũi về giao tiếp về tinh thần. Nó không phải chỉ là niềm vui và hạnh phúc, mà còn là sự thử thách, một trách nhiệm về...

Quan hệ liên nhân cách là gì?

Khái niệm quan hệ liên nhân cách Quan hệ liên nhân cách là quan hệ giữa người với người, giữa cá nhân với cá nhân trên cơ sở của những cảm tình và sự đồng nhất với nhau ở một mức độ nhất định. Quan hệ liên nhân cách gồm có các đặc điểm sau: Quan hệ liên nhân cách diễn ra...