Mâu thuẫn biện chứng là gì? Tính chất của mâu thuẫn biện chứng & Ví dụ