Trang chủ Khoa học Công nghệ Kỹ thuật nuôi cấy mô là gì?

Kỹ thuật nuôi cấy mô là gì?

by Ngo Thinh
74 views

Kỹ thuật nuôi cấy mô là gì?

Kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật

Kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật

Nuôi cấy mô là thuật ngữ dùng để chỉ quá trình nuôi cấy vô trùng in vitro[1] các bộ phận tách rời khác nhau của thực vật. Trong đó, nhân giống in vitro hay còn gọi là vi nhân giống được sử dụng đặc biệt cho việc ứng dụng các kỹ thuật nuôi cấy mô để nhân giống thực vật, bắt đầu bằng nhiều bộ phận khác nhau của thực vật có kích thước nhỏ, sinh trưởng ở điều kiện vô trùng trong các ống nghiệm hoặc trong các loại bình nuôi cấy khác.

Kỹ thuật nuôi cấy mô dùng cho cả hai mục đích là nhân giống và cải thiện di truyền (ví dụ: giống cây trồng), sản xuất sinh khối các sản phẩm hóa sinh, bệnh học thực vật, duy trì và bảo quản các nguồn gen quý… Trong thực tế, các nhà vi nhân giống dùng thuật ngữ nhân giống in vitro và nuôi cấy mô thay đổi cho nhau để chỉ mọi phương thức nhân giống thực vật trong điều kiện vô trùng.

Một trong những ưu việt của phương pháp nhân giống bằng nuôi cấy mô là việc sử dụng các mô nuôi cấy ở kích thước nhỏ. Ở kích thước nhỏ, sự tương tác giữa các tế bào trong mô sẽ đơn giản hơn. Tác động của các phương pháp sẽ hiệu quả hơn. Mô nuôi cấy dễ phân hóa và sau đó dễ tái sinh hơn.

Nuôi cấy mô không bị hạn chế bởi thời tiết, hoàn toàn có thể khống chế các yếu tố trong phòng nuôi cấy, do đó có thể chủ động về giống, tiết kiệm đất, lao động và thời gian.

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật đã mang lại hiệu quả kinh tế to lớn thực sự. Kỹ thuật nhân nhanh bằng nuôi cấy mô có những ưu việt vượt trội so với các phương pháp khác, đó là: có thể nhân giống cây trồng ở quy mô công nghiệp (kể cả trên các đối tượng khó nhân giống bằng phương pháp thông thường), phương pháp có hệ số nhân rất cao và cho ra các cá thể hoàn toàn đồng nhất về mặt di truyền.

[1] In vitro là thuật ngữ mô tả thí nghiệm được thực hiện trong ống nghiệm.

Rate this post

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net