Tag - Công nghệ sinh học

Đạo đức sinh học (Bioethics)

Tìm hiểu Đạo đức sinh học là gì? - Vấn đề pháp lý của của Công nghệ sinh học hiện đại: đạo đức sinh học. Đạo đức sinh học (bioethics) là một phạm trù phức tạp mà cách nhìn nhận tùy thuộc vào đặc điểm dân tộc và văn hóa khác nhau. Cho nên, những vấn đề được coi là...

Công nghệ khí canh là gì? Những ưu điểm của công nghệ khí canh

1. Khí canh là gì? Khí canh (Aeroponics technology) thực chất là một trong những phương pháp của thủy canh đã được nghiên cứu từ thế kỷ XVII và phát triển ngày càng phổ biến trong thời gian gần đây. Trong công nghệ khí canh, rễ cây lơ lửng trong không khí, được cung cấp nước và chất dinh dưỡng bằng...

Công nghệ thủy canh là gì? Ưu nhược điểm của kỹ thuật thủy canh

1. Thủy canh là gì? Thủy canh thường được định nghĩa như là “trồng cây trong nước”. Tuy nhiên do có rất nhiều môi trường tổng hợp được sử dụng để trồng cây nên có thể mở rộng định nghĩa thủy canh là “trồng cây không sử dụng đất”. Từ nhiều thế kỷ trước ở Amazon, Babylon, Ai Cập, Trung Quốc...

Kỹ thuật nuôi cấy mô là gì?

Kỹ thuật nuôi cấy mô là gì? Kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật Nuôi cấy mô là thuật ngữ dùng để chỉ quá trình nuôi cấy vô trùng in vitro[1] các bộ phận tách rời khác nhau của thực vật. Trong đó, nhân giống in vitro hay còn gọi là vi nhân giống được sử dụng đặc biệt cho việc...

Sinh khối là gì?

1. Sinh khối là gì? Sinh khối là dạng vật liệu sinh học từ sự sống, đa số là các cây trồng hay vật liệu có nguồn gốc từ thực vật. Với định nghĩa như vậy, sinh khối bao gồm cây cối tự nhiên, cây trồng công nghiệp, tảo và các loài thực vật khác, hoặc là những bã nông nghiệp...

Công nghệ sinh học là gì? Ứng dụng công nghệ sinh học tại Việt Nam

Công nghệ sinh học (Biotechnology) là một lĩnh vực công nghệ cao dựa trên nền tảng khoa học về sự sống, kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật nhằm tạo ra công nghệ khai thác các hoạt động sống của vi sinh vật, tế bào thực vật và động vật để sản xuất ở quy mô...