Trang chủ Khoa học Công nghệ Sinh khối là gì?

Sinh khối là gì?

by Ngo Thinh
249 views

1. Sinh khối là gì?

Sinh khối là dạng vật liệu sinh học từ sự sống, đa số là các cây trồng hay vật liệu có nguồn gốc từ thực vật.

Với định nghĩa như vậy, sinh khối bao gồm cây cối tự nhiên, cây trồng công nghiệp, tảo và các loài thực vật khác, hoặc là những bã nông nghiệp và lâm nghiệp. Sinh khối cũng bao gồm cả những vật chất như chất thải từ quá trình sản xuất thức ăn, nước uống, bùn, nước cống, phân bón, sản phẩm phụ gia (hữu cơ) công nghiệp và các thành phần hữu cơ của chất thải sinh hoạt.

Thế nào là sinh khối?

Thế nào là sinh khối? Một số ví dụ

Sinh khối được xem là nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sinh khối có thể dùng trực tiếp, gián tiếp một lần hay chuyển thành dạng năng lượng khác như nhiên liệu sinh học. Sinh khối có thể chuyển thành năng lượng theo ba cách: chuyển đổi nhiệt, chuyển đổi hóa học và chuyển đổi sinh hóa.

Sinh khối còn có thể được xem như một dạng tích trữ năng lượng mặt trời. Năng lượng từ mặt trời được “giữ” lại bởi cây cối qua quá trình quang hợp. Năng lượng sinh khối được xem là năng lượng tái tạo vì nó được bổ sung nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ bổ sung của năng lượng hóa thạch vốn đòi hỏi hàng triệu năm.

2. Tại sao sinh khối được coi là một nguồn năng lượng hấp dẫn?

Sinh khối được coi là một nguồn năng lượng hấp dẫn bởi các lý do sau đây:

  • Đây là một nguồn năng lượng tái tạo ổn định, nếu chúng ta có thể bảo đảm được tốc độ trồng cây thay thế.
  • Sinh khối được phân bố đồng đều trên bề mặt Trái đất hơn so với các nguồn năng lượng khác (dầu mỏ, than đá…) và có thể được khai thác mà không cần đòi hỏi đến các kỹ thuật hiện đại phức tạp và tốn kém.
  • Sinh khối tạo ra cơ hội cho các địa phương, khu vực và quốc gia trên toàn thế giới tự bảo đảm cho mình nguồn cung cấp năng lượng một cách độc lập.

Năng lượng sinh khối là một giải pháp thay thế cho năng lượng hóa thạch, giúp cải thiện tình trạng biến đổi khí hậu đang đe dọa Trái đất.

Rate this post

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net