Trang chủ Kinh tế và Kinh doanh Hoạt động sản xuất kinh doanh là gì?

Hoạt động sản xuất kinh doanh là gì?

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 322 views

Nêu khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh. Phân biệt hoạt động sản xuất tự cấp, tự túc với hoạt động sản xuất kinh doanh

Sản xuất là hoạt động của con người để tạo ra những sản phẩm hữu ích ( sản phẩm vật chất và sản phẩm dịch vụ) nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của xã hội – tiêu dùng cho sản xuất, cho đời sống, cho tích luỹ và cho xuất khẩu.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm thoả mãn nhu cầu của các đối tượng tiêu dùng không tự làm được hoặc không đủ điều kiện để tự làm được những sản phẩm vật chất và dịch vụ mà mình có nhu cầu. Những hoạt động này sáng tạo ra sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ để bán cho người tiêu dùng nhằm thu được lợi nhuận kinh doanh.

Phân biệt hoạt động sản xuất tự cấp, tự túc với hoạt động sản xuất kinh doanh của một đơn vị là điều kiện cần thiết để bảo đảm độ chính xác của các thông tin thống kê.

Giống nhau: đó là việc sử dụng các yếu tố đầu vào để sản xuất ra sản phẩm vật chất và phi vật chất nhằm đáp ứng cho mục đích đã định trước của người sản xuất.

Khác nhau:

SẢN XUẤT TỰ CẤP, TỰ TÚCSẢN XUẤT KINH DOANH
 • Mục đích: sản xuất thoả mãn nhu cầu của người sản xuất
 • Quy mô sản xuất nhỏ
 • Không cần so sánh về chất lượng, mẫu mã, hình thức…
 • Không cần phải được xã hội thừa nhận
 • Không cần phải hạch toán kinh tế
 • Không cần quan tâm đến thông tin giá cả thị trường
 • Thu lợi nhuận tối đa là mục đích cuối cùng
 • Quy mô sản xuất tuỳ thuộc vào nhu cầu của thị trường và năng lực sản xuất của doanh nghiệp
 • Luôn quan tâm đến so sánh chất lượng, mẫu mã với các doanh nghiệp khác
 • Phải được xã hội thừa nhận
 • Luôn tiến hành hạch toán kinh tế
 • Luôn quan tâm đến thông tin giá cả thị trường.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net