Trang chủ Kinh tế và Kinh doanh Nhiệm vụ công tác thống kê doanh nghiệp

Nhiệm vụ công tác thống kê doanh nghiệp

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 322 views

Nhiệm vụ công tác thống kê doanh nghiệp:

Hiện nay các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đa dạng; trên nhiều lĩnh vực. Vì vậy, việc thực hiện công tác thống kê của doanh nghiệp đòi hỏi cũng có nhiều đổi mới. Một mặt, thống kê doanh nghiệp thu nhập các thông tin phục vụ quản lý doanh nghiệp. Mặt khác, DN phải thực hiện chế độ báo cáo thống kê  theo Luật thống kê liên quan đến nhiều ngành kinh tế – xã hội quốc dân. Vì thế,

Tổng cục thống kê ban hành chế độ báo cáo chung cho các doanh nghiệp, nhiệm vụ của thống kê DN có thể tóm lược như sau:

  1. Thu thập các thông tin liên quan đến các yếu tố đầu vào của DN; biến động lượng cung, giá cả, diễn biến của các thị trường đầu vào ở trong và ngoài nước.
  2. Thu thập các thông tin thống kê phản ánh tình hình sử dụng các yếu tố đầu vào của quá trình tái sản xuất DN. Trên cơ sở này DN chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, dự trữ… để đảm bảo sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả
  3. Thu thập thông tin phản ánh tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, phát hiện nhu cầu thị trường để có chủ trương sản xuất đối với từng mặt hàng.

Thu thập thông tin liên quan đến chi phí sản xuất, giá thành, giá cả, mẫu mã, chất lượng hàng hoá của DN.

  1. Cung cấp thông tin cần thiết làm cơ sở để xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh của DN trong thời gian tới.
  2. Phân tích các thông tin đã thu thập được làm cơ sở cho việc lựa chọn giải pháp nhằm củng cố và phát triển sản xuất, kinh doanh của DN đạt hiệu quả kinh tế cao. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh của DN trong hiện tại và tương lai.

Căn cứ vào các thông tin đã được xử lý, thống kê tiến hành dự báo nhu  cầu và khả năng phát triển của DN để lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn.

  1. Thường xuyên lập báo cáo thống kê định kỳ theo yêu cầu của địa phương, ngành chủ quản, ngân hàng, thống kê…
5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net