Tag - Kinh tế học

Học thuyết Kinh tế của William Petty

Tìm hiểu Học thuyết Kinh tế của William Petty. 1. Tiểu sử William Petty William Petty (1623-1687) William Petty sinh ra trong một gia đình làm nghề thủ công. Ông là người học rộng, biết nhiều và có tài trên nhiều lĩnh vực, có trình độ tiến sĩ vật lý, là nhạc trưởng, là người phát minh ra máy móc, là bác...

Quy luật khan hiếm

Quy luật khan hiếm nói lên bất cứ một sự lựa chọn kinh tế nào đều xuất phát từ một thực tế đó là sự khan hiếm. Nội dung của quy luật: Trong mối quan hệ với nhu cầu, các nguồn lực trong tình trạng thiếu hụt. Mỗi quốc gia, các doanh nghiệp đều có một nguồn lực nhất định....

Chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) là gì?

1. Khái niệm chuỗi giá trị toàn cầu Định nghĩa chuỗi giá trị toàn cầu được hình thành và trở nên phổ biến trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Chuỗi giá trị toàn cầu (Global Value Chain – GVC) có thể được hiểu là một dây chuyền kinh doanh - sản xuất mang tính chất...

Chuỗi giá trị là gì?

1. Khái niệm chuỗi giá trị Theo Nguyễn Việt Khôi (2013), “Chuỗi” nhấn mạnh trật tự theo chiều dọc của các hoạt động dẫn đến việc phân phối, tiêu dùng và duy trì các hàng hóa, dịch vụ. Các chuỗi đều mang đặc điểm năng động  theo nghĩa lặp đi lặp lại một trật tự nào đó. Theo Michael Porter (1985),...

Tài sản lưu động là gì?

Khái niệm, phân loại tài sản lưu động Tài sản lưu động (TSLĐ) là một bộ phận tài sản của doanh nghiệp mà khi sử dụng chúng được tiêu hao hoàn toàn vào quá trình sản xuất trong một lần chu chuyển, thay đổi hình thái vật chất và chuyển toàn bộ giá trị vào sản phẩm được sản xuất...

Nguyên vật liệu là gì? Ý nghĩa, nhiệm vụ thống kê nguyên vật liệu trong DN

Khái niệm, phân loại nguyên, vật liệu Để quá trình tái sản xuất được tiến hành liên tục, ngoài việc cung cấp đầy đủ sức lao động và tư liệu lao động, còn phải tổ chức cung cấp thường xuyên và kịp thời đối tượng lao động. Đối tượng lao động trong các doanh nghiệp sản xuất là cái mà người...

Các phương pháp thống kê chất lượng sản phẩm

Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. - Nâng cao chất lượng sản phẩm là vấn đề cơ bản quyết định khả năng tồn tại và phát triển của doanh nghiệp - Nâng cao chất lượng sản phẩm là một hình thức quảng cáo hữu hiệu, không mất tiền đối với các cơ sở sản...

Doanh thu bán hàng, doanh thu thuần, lợi nhuận là gì?

1. Doanh thu bán hàng là gì? Khái niệm: Doanh thu bán hàng là tổng số tiền mà doanh nghiệp thực tế đã thu được trong kỳ nhờ bán sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của mình. Nội dung: Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp bao gồm: Sản phẩm đã giao cho người mua ở kỳ trước nhưng kỳ này mới...

Chỉ tiêu giá trị gia tăng (VA – Value added) là gì?

Khái niệm Giá trị gia tăng là kết quả sản xuất mới tăng thêm trong từng thời kỳ. Nó phản ánh toàn bộ thành quả của đơn vị. Nó là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện tái sản xuất mở rộng, cải thiện đời sống người lao động, là cơ sở để tính thuế giá trị gia tăng. Phương pháp...