Truyền thuyết là gì? Đặc điểm, Nội dung truyền thuyết Việt Nam