Tag - Văn học dân gian

Truyện ngụ ngôn là gì?

1. Khái niệm Truyện ngụ ngôn Truyện ngụ ngôn là một loại truyện ngụ ý, thường mượn nhân vật loài vật, đồ vật để ám chỉ con người, nhằm nêu lên một bài học luân lí, triết lí hay một kinh nghiệm sống. Một số nhà nghiên cứu cho rằng truyện ngụ ngôn hoàn toàn thuộc lĩnh vực văn chương bác...

Truyện cười là gì? Phân loại, nội dung, đặc điểm thi pháp

1. Khái niệm truyện cười Cũng như những thể loại tự sự dân gian Việt Nam khác, truyện cười khá phong phú và đa dạng. Không thể không thừa nhận mối quan hệ khó phân định rõ ràng giữa truyện cười và một số thể loại tự sự dân gian khác như ngụ ngôn, cổ tích sinh hoạt (Điều này...

Truyện cổ tích là gì? Nội dung truyện cổ tích Việt Nam

1. Truyện cổ tích là gì? Có một một thực tế mà hầu hết các nhà nghiên cứu đều thừa nhận, đó là sự phức tạp trong việc đưa ra một định nghĩa khoa học về thể loại truyện cổ tích. Trước hết bởi lẽ đây là một thể loại có số lượng lớn nhất, phong phú nhất trong các...

Truyền thuyết là gì? Đặc điểm, Nội dung truyền thuyết Việt Nam

1. Khái niệm truyền thuyết Trong một tác phẩm gọi là truyền thuyết dân gian, yếu tố cơ bản để xác định và phân biệt với các thể loại tự sự dân gian khác, đặc biệt là thần thoại và cổ tích - đó là dấu ấn lịch sử trong tác phẩm. Vì vậy, khi khảo sát hầu hết những...

Thần thoại Việt Nam: Nội dung, Đặc điểm thi pháp

1. Về thuật ngữ: Cách gọi "Thần thoại Việt Nam" nhằm để giới hạn một biên giới hành chính của một quốc gia hiện đại để trình bày - có tính hồi cố - kho tàng thần thoại của nhiều dân tộc khác nhau ở Việt Nam (54 dân tộc và người Việt chiếm 90%) mà ở đó chưa thật...

Thần thoại là gì? Sự ra đời, Đặc trưng, Phân loại

1. Khái niệm thần thoại Theo SGK 10 tập 1, ông Chu Xuân Diên cho rằng Thần thoại là những truyện kể hoang đường về các vị thần, các nhân vật anh hùng, các nhân vật sáng tạo văn hóa, phản ảnh nhận thức và sự hình dung của người thời cổ về nguồn gốc của thế giới và đời...

Văn học dân gian Việt Nam

1. Tình hình nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam a. Trước Cách mạng tháng Tám: Từ thời Bắc thuộc, đã có một số truyện cổ dân gian Việt Nam được ghi rải rác trong một số sách do quan lại Trung Quốc viết nhưng ở đây chỉ là nhân việc chép chuyện cai trị rồi ghi vài nét về...

Văn học dân gian là gì? Khái quát văn học dân gian Việt Nam

Khái niệm Văn học dân gian là gì? Khái quát văn học dân gian Việt Nam [SGK Ngữ văn Lớp 10] Văn học dân gian là một trong hai bộ phận lớn của văn học Việt Nam (bao gồm văn học dân gian và văn học viết). I. Văn học dân gian là gì? Văn học dân gian là sáng tác tập...

Vè là gì?

Thể loại Vè là gì? 1. Khái niệm về "Vè" Vè là một hình thức sáng tác dân gian bằng văn vần với những thể thơ, luật thơ đa dạng. Vè cũng diễn xướng theo một làn điệu nhất định qua con đường truyền miệng của các tác giả dân gian. Chúng ta cũng không loại trừ một vài đoạn vè...