Truyện cười là gì? Phân loại, nội dung, đặc điểm thi pháp