Tag - Văn học

Hình tượng văn học là gì? Các đặc trưng của hình tượng

1. Khái niệm hình tượng văn học Văn học nhận thức đời sống, thể hiện tư tưởng tình cảm, khát vọng và mơ ước của con người thông qua hình tượng nghệ thuật. Hình tượng chính là phương thức phản ánh thế giới của văn học. Khái niệm hình tượng có những cội nguồn khác nhau. Trong tiếng la tinh, imago...

Cải lương là gì? Tâm hồn của người Nam Bộ

Nghệ thuật Cải lương ra đời và phát triển ở Việt Nam chưa lâu, mới chỉ xấp xỉ một thế kỷ, nhưng nó đã từng có giai đoạn phát triển cực thịnh. Ra đời trong những năm tháng đầu thế kỷ XX, trong hoàn cảnh đất nước đang phải gồng mình chịu sự áp bức của thực dân Pháp,...

Chủ nghĩa hậu hiện đại – sự kết và mở cho tiến trình văn học

Càng về cuối thế kỷ XX càng lộ rõ diện mạo của một thời đại hậu công nghiệp, thời bùng nổ tri thức, các ngành khoa học phát triển siêu tốc, sức sản xuất cao hơn mười chín thế kỷ trước cộng lại, những biến động lớn về những cuộc cách mạng xã hội,… từ đó làm cho những...

Chủ nghĩa hiện sinh (existentialisme) trong văn học

Chủ nghĩa hiện sinh xuất hiện đầu tiên với tư cách là một khuynh hướng triết học hình thành ở Nga trước Đại chiến I, với các tác giả L.I. Sextov (1874 – 1938), N. A. Berdyaer (1876 – 1948), ở Đức sau Đại chiến I, với M. Heidegger (1889 – 1976), K. Jaspers (1883 – 1964), M. Buber...

Chủ nghĩa siêu thực

Một trào lưu nghệ thuật vào những năm hai mươi nhưng được báo trước từ trong chiến tranh thế giới lần thứ I, qua lời tuyên bố Tinh thần mới của Apollinaire: “Tinh thần mới không phải và không thể là một thứ mỹ học trước đây. Nó thù địch với bệnh công thức và bệnh thời thượng. Nó...

Chủ nghĩa đa đa

Một khuynh hướng nghệ thuật hiện đại chủ nghĩa, gần gũi, gối đầu và tiếp nối chủ nghĩa vị lai, nảy sinh hầu như cùng lúc ở New York (Mỹ) và Zuyrinh (Thụy Sĩ) vào những năm 1916 đến năm 1919 lan rộng và thịnh hành ở Pháp, Đức và tàn lụi vào năm 1922. Do chiến tranh thế...

Chủ nghĩa vị lai

Một khuynh hướng hiện đại chủ nghĩa tiên phong trong văn học nghệ thuật châu Âu vào những năm 10 - 20 của thế kỷ XX ở Italia và Nga. Chủ nghĩa vị lai (futurisme) xuất phát từ khái niệm futurum có nghĩa là tương lai. Chủ nghĩa vị lai là những nguyên tắc tư tưởng – nghệ thuật...

Chủ nghĩa biểu hiện

Một khuynh hướng nghệ thuật từ đầu thế kỷ XX đến những năm 30 ở một số nước Âu Mỹ, nhất là ở Đức sau Đại chiến I, ban đầu là hội hoạ sau lan rộng ra các loại hình khác như âm nhạc, văn học, sân khấu, điện ảnh. Thuật ngữ chủ nghĩa biểu hiện xuất hiện đầu...

Chủ nghĩa tượng trưng

Tượng trưng là kiểu tư duy nghệ thuật đã có trong văn học trung cổ phương Tây và trung đại phương Đông, nhưng ra đời với tư cách một tư trào là vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa lãng mạn không chỉ có một bộ phận chuyển thành chủ nghĩa hiện thực, mà còn...

Chủ nghĩa hiện đại (modernisme)

Chủ nghĩa hiện đại (modernisme) là thuật ngữ có nội hàm rộng và biến động bao quát cả xã hội học, văn hóa học,  sử học...... có nguồn gốc từ cách phân biệt của các đức cha trong giáo hội Kitô giáo, gọi các xã hội đa thần giáo (trước khi có Kitô giáo) vùng Địa Trung Hải là...