Tag - Văn học

Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa

Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa là một thuật ngữ nhằm gọi tên một nền văn học của một quốc gia, một dân tộc tồn tại với tư cách là văn học chính thống dưới một chính thể mà Đảng cộng sản là lực lượng duy nhất cầm quyền, hoặc dùng để gọi tên một bộ phận,...

Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo

Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo (kỳ ảo) là một khuynh hướng nghệ thuật, mà chủ yếu là tiểu thuyết xuất hiện ở khu vực Mỹ Latinh sau Đại chiến II và phát triển mạnh mẽ vào những năm 60 – 70, lấy việc kết hợp những yếu tố huyền thoại, kỳ ảo và yếu tố hiện thực trong...

Chủ nghĩa Freud (trong văn học)

Chủ nghĩa Freud (Freudisme), hay còn gọi phân tâm học Freud là thuật ngữ chỉ chung những quan niệm nhân chủng học, triết học và tâm lý học của nhà tâm thần học S. Freud và những học thuyết, trường phái phổ biến rộng rãi trong văn hóa thế kỷ XX, thu hút và ảnh hưởng đến nhiều nhà...

Chủ nghĩa hiện thực mới (TK XX)

Một khuynh hướng văn học nghệ thuật xuất hiện ở Italia khoảng mười năm sau đại chiến thứ hai (1939 – 1945) gắn với lý tưởng văn hóa dân chủ và chống phátxít. Tinh thần chung của khuynh hướng nghệ thuật này là sự phản ứng, chống lại đối với nền văn học  Italia thời phátxít, một nền văn...

Chủ nghĩa lãng mạn mới

Một khuynh hướng tư tưởng – nghệ thuật xuất hiện ở nhiều nước châu Âu vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, nhằm phản ứng lại tính chất suy đồi của chủ nghĩa tự nhiên, phản ứng cả với tinh thần bi quan và mất lòng tin của các trường phái văn học đương thời. Do vậy,...

Chủ nghĩa tự nhiên

Chủ nghĩa tự nhiên khác với trường phái tự nhiên. Trường phái tự nhiên ở Nga thực chất bao gồm các nhà văn hiện thực xuất hiện khoảng những năm 40 – 50 của thế kỷ XIX mà cơ sở lý luận của họ là những quan niệm về văn học và nghệ thuật của nhà phê bình kiệt...

Chủ nghĩa hiện thực thế kỷ XIX

Như đã nói, kiểu tư duy hiện thực là kiểu tư duy tái tạo, ra đời cùng với sự ra đời của nghệ thuật, còn chủ nghĩa hiện thực chỉ ra đời và đạt đỉnh điểm cao nhất ở  tây Âu  vào thế kỷ XIX là một phương pháp sáng tác. Chủ nghĩa hiện thực dưới góc độ  là ...

Chủ nghĩa lãng mạn

Chủ nghĩa lãng mạn là một trào lưu tư tưởng và nghệ thuật của văn hóa châu Âu, bao trùm mọi loại hình nghệ thuật và khoa học, mà thời kỳ phồn thịnh nhất là nửa cuối thế kỷ XVIII, nửa đầu thế kỷ XIX. Chủ nghĩa lãng mạn còn là một phương pháp sáng tác, mang một nội...

Chủ nghĩa cổ điển

Phục hưng có nghĩa là khôi phục cổ đại, coi cổ đại là hình mẫu quá khứ cần phải noi theo. Nhưng khi phục hưng đã tỏ ra lỗi thời, không tưởng, kìm hãm sức sản xuất của quan hệ sản xuất tư bản, thì cổ điển ra đời để nhằm thay thế cho phục hưng, xóa bỏ phục...

HAMLET (Shakespeare): Tóm tắt nội dung, phân tích nhân vật

Lermontov nhà thơ Nga nổi tiếng thế kỉ 19 đã từng say sưa ca ngợi:" nếu như nhà thơ Shakespeare vĩ đại thì đó là Hamlet. Nếu như Shakespeare thật là Shakespeare một thiên tài vô cùng rộng lớn đi sâu vào lòng người và những qui luật của vận mệnh, một thiên tài độc đáo không ai bắt...