Trang chủ Khoa học Chính trị Thủ lĩnh chính trị là gì? Phẩm chất, vai trò của thủ lĩnh chính trị

Thủ lĩnh chính trị là gì? Phẩm chất, vai trò của thủ lĩnh chính trị

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 649 views

Thlĩnh chính tr là gì? Trình bày phm cht, vai trò ca thlĩnh chính tr?

Thủ lĩnh chính trị là gì?

Thủ lĩnh chính trị: Là người đứng đầu một tổ chức chính trị. Đó là nhân vật xuất sắc trong lĩnh vực hoạt động chính trị, xuất hiện trong điều kiện lịch sử nhất định, có sự giác ngộ lợi ích, mục tiêu, lí tưởng giai cấp, có khả năng nắm bắt và sử dụng quy luật, có năng lực tổ chức và tập hợp quần chúng để giải quyết những nhiệm vụ chính trị do lịch sử đặt ra.

Phẩm chất của thủ lĩnh chính trị:

Khái quát về phẩm chất thủ lĩnh chính trị thành 5 nhóm sau:

Về trình độ hiểu biết: nhất thiết đó phải là người thông minh, hiểu biết sâu rộng các lĩnh vực, có tư duy khoa học, nắm vững được quy luật phát triển của quá trình chính trị, có khả năng dự đoán được tình hình, làm chủ được khoa học và công nghệ lãnh đạo, quản lí.

Về phẩm chất chính trị: là người giác ngộ lợi ích giai cấp, đại diện tiêu biểu cho lợi ích của giai cấp, trung thành với mục tiêu lí tưởng đã chọn, dũng cảm đấu tranh bảo vệ lợi ích của giai cấp. có bản  lĩnh chính trị vững vàng trước những biến động phức tạp của lịch sử.

Về năng lực tổ chức: là người có khả năng về công tác tổ chức, nghĩa là biết đề ra mục tiêu đúng, phân công nhiệm vụ đúng chức năng cho cấp dưới và cho từng người, biết tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, có khả năng động viên, khích lệ mọi người hoạt động, kiểm tra, giám sát công việc.

Về đạo đức, tác phong: là người có tính trung thực, công bằng, cởi mở, cương quyết. Có lối sống giản dị, có khả năng giao tiếp và mối quan hệ tốt với mọi người. Có lòng tin vào bản thân, biết lắng nghe ý kiến của người khác. Có lòng say mê công việc và lòng tin vào cấp dưới.

Về khả năng làm việc: Có sức khỏe tốt, khả năng làm việc với cường độ cao, có khả năng giải quyết mọi vấn đề một cách sáng tạo, đưa ra những quyết sách sáng suốt, nhạy cảm, năng động. Biết cảm nhận cái mới và đấu tranh vì cái mới.

Vai trò của thủ lĩnh chính trị:

Vai trò tích cực của thủ lĩnh chính trị:

Do nhận thức đúng yêu cầu phát triển của xã hội và khả năng hiện có, thủ lĩnh chính trị có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hoàn thiện hệ thống tổ chức quyền lực mà họ chính là linh hồn của hệ thống đó, hướng hệ thống quyền lực phục vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của xã hội, giai cấp, góp phần tạo động lực cho xã hội phát triển.

Cùng đội tiên phong của giai cấp, thủ lĩnh chính trị lôi kéo, tập hợp quần chúng, thuyết phục, giáo dục và phát huy sức mạnh của quần chúng trong đấu tranh chính trị nhằm giành, giữ và thực thi quyền lực chính trị phù hợp với nhu cầu xã hội và lợi ích giai cấp.

Thủ lĩnh chính trị của giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích của giai cấp, của dân tộc, có khả năng nhìn xa trông rộng cho nên không những có khả năng tổ chức, tập hợp lực lượng, lãnh đạo phong trào mà còn có khả năng đưa phong trào vượt qua những khúc quanh co của lịch sử, thực hiện thắng lợi mục tiêu chính trị đã đề ra.

Thủ lĩnh có vai trò thúc đẩy nhanh quá trình cách mạng, mang lại hiệu quả cao cho phong trào cách mạng, cho hoạt động của quần chúng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của thời đại đặt ra, thủ lĩnh chính trị đi vào lịch sử, sống trong tâm tưởng của thời đại sau.

Ảnh hưởng tiêu cực của thủ lĩnh chính trị:

Do thiếu tài kém đức nên không có khả năng lãnh đạo phong trào, không biết chớp thời cơ, vượt thử thách để hoàn thành nhiệm vụ lịch sử đặt ra, đặc biết, trước những bước ngoặt của lịch sử thường tỏ ra bối rối, dao động. thậm chí trở nên phản động, lái phong trào đi ngược với lợi ích của quần chúng.

Người thủ lĩnh không xuất phát từ lợi ích chung mà vì quyền lợi riêng, hoạt động không trong sáng nên thương gây bè phái chia rẽ mất đoàn kết trong hệ thống tổ chức quyền lực, làm suy giảm vai trò sức mạnh của tổ chức, làm giảm hiệu quả giải quyết những nhiệm vụ, mục tiêu, chính trị đề ra.

Do phong cách làm việc độc đoán, chuyên quyền hoặc do năng lực hạn chế của người thủ lĩnh mà nguyên tắc dân chủ trong tổ chức và hoạt động bị tước bỏ, nhân quyền thường bị vi phạm, phong trào cách mạng thiếu động lực và sinh khí để phát triển.

Trong điều kiện thế giới biến động đầy phức tạp như hiện nay, quyết đinh sai lầm của những thủ lĩnh chính trị sẽ khiến nhân loại phải trả giá đắt, đôi khi không thể lường trước được.

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link 6686 casino design https://ripe-cuisine.com, Link 6686 bet blog https://6686.blog, Link 6686 express https://giseleintimates.com/,