Thần thoại Hi Lạp là gì? Phân loại, Nội dung, Nghệ thuật