Tag - Thị trường

Kinh tế thị trường là gì? Các yếu tố, mô hình phát triển và đặc trưng tại Việt Nam

Kinh tế thị trường là gì? Ra đời và phát triển khi nào? Các mô hình phát triển kinh tế thị trường và đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 1. Nền kinh tế thị trường là gì? Kinh tế thị trường là mô hình kinh tế mà ở đó các quan...

Thị trường tiền tệ là gì? Phân loại, sản phẩm và chủ thể tham gia thị trường tiền tệ

Thị trường tiền tệ là gì? Phân loại, sản phẩm và chủ thể tham gia thị trường tiền tệ. Thị trường tiền tệ là gì? 1. Khái niệm thị trường tiền tệ Có nhiều cách hiểu về thị trường tiền tệ khác nhau. Thị trường tiền tệ là nơi mua bán những trái phiếu ngắn hạn, có kỳ hạn dưới một năm tức...

Thị trường tài chính là gì? Cơ cấu và Vai trò của TTTC

1. Khái niệm thị trường tài chính Trong nền kinh tế thị trường, quá trình điều hòa các nguồn vốn nhàn rỗi từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn được diễn ra chủ yếu tại các thị trường tài chính. Trên thị trường tài chính, các nguồn cung và cầu về vốn sẽ gặp nhau một cách trực tiếp hoặc...

Thị trường chứng khoán là gì? Phân loại, Chức năng, Các chủ thể

1. Khái niệm và đặc điểm của thị trường chứng khoán “Thị trường” là một khái niệm cơ bản của kinh tế học và đã được nhiều nhà kinh tế học định nghĩa. Nếu hiểu “thị trường” một cách đơn giản là nơi mua bán hàng hóa thì không sai, nhưng không đầy đủ và không thấy được những loại...

Thị trường bất động sản là gì? Đặc điểm, phân loại, các yếu tố

1. Khái niệm về thị trường bất động sản Một thị trường là tập hợp những người mua và người bán tác động qua lại lẫn nhau dẫn đến khả năng trao đổi (Robert và Daniel, 1994). Nói cách khác thị trường là nơi trao đổi hàng hóa được sản xuất ra, cùng với các quan hệ kinh tế giữa...

Phân đoạn thị trường là gì? Đánh giá và lựa chọn đoạn thị trường

Phân đoạn thị trường (Market Segmentation) là gì? Bản chất của phân đoạn thị trường. Đánh giá và lựa chọn đoạn thị trường. 1. Khái niệm phân đoạn thị trường Theo Philip Kotler ”Phân đoạn thị trường là quá trình phân chia thị trường tổng thể thành các nhóm khách hàng khác nhau theo những tiêu thức nhất định như nhu cầu,...

Thị trường là gì? Phân loại và vai trò của thị trường

Sản xuất hàng hóa là sản xuất ra để bán, do đó, nó luôn gắn liền với thị trường. Vậy thị trường là gì? Đâu là vai trò của thị trường? [Kinh tế chính trị Mác Lenin] 1. Khái niệm thị trường [Kinh tế Chính trị Mác Lênin] Thị trường là tổng hòa những quan hệ kinh tế trong đó nhu...

Cơ chế thị trường là gì? Ưu điểm và Khuyết tật

Cơ chế thị trường, vai trò Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay 1. Cơ chế thị trường là gì? Cơ chế thị trường là hệ thống các quan hệ mang tính tự điều chỉnh tuân theo yêu cầu của các quy luật kinh tế. Cơ chế thị trường là phương thức cơ...